O-STA

Izjava za javnost ljubljanske Univerze

Na Akademiji za gledališče, radio, film in TV so se v zvezi s prostorsko problematiko treh akademij Univerze v Ljubljani sestali predsednik parlamentarnega odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport Rudolf Moge, državni sekretar za investicije Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Herman Tomažič, podžupan mestne občine Ljubljana Anton Colarič, direktorica Mestne uprave MOL Amalija Šiftar, Marjeta Zornada iz mestne uprave MOL, rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Jože Mencinger, predsednik upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Dušan Mramor, koordinatorka projekta treh akademij prof. Meta Hočevar, dekan Akademije za glasbo prof. Pavel Mihelčič, dekan Akademije za likovno umetnost prof. Bogoslav Kalaš in dekan Akademije za gledališče, radio, film in TV doc. Miran Zupanič.

Vsi prisotni so bili enotnega mnenja, da je prostorska stiska, v kateri akademije izvajajo svoj program, nevzdržna. Nenamensko zgrajeni prostori so nefunkcionalni, premajhni, obseg sredstev, namenjen za vzdrževanje, je bil vrsto let nezadosten tudi zaradi denacionalizacijskih postopkov, ki so v teku na AG in AGRFT.
Univerza v Ljubljani je projekt novogradnje treh akademij na skupni lokaciji, ki bi prinesel razrešitev prostorskega problema, prispeval k racionalizaciji dela in s sinergijskim učinkom omogočil novo kvaliteto izvajanja študijskih programov, uvrstila na vrh svojih investicijskih prioritet. To prioriteto je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport upoštevalo le delno, predvsem zato, ker je na zemljišču na Metelkovi nekaj odprtih problemov. Na tej lokaciji naj bi v skladu s pismom o nameri, ki so ga 4. 8. 2000 podpisali ministrica za kulturo, ministrica za šolstvo, znanost in šport, rektor Univerze in županja MOL prišlo do umestitve vseh treh akademij. Rektor prof. dr. Jože Mencinger se je zavezal, da bo Univerza v Ljubljani pomagala pri razreševanju problemov, povezanih z lokacijo in financiranjem, podžupan Anton Colarič pa je zagotovil, da je mesto za projekt treh akademij na Metelkovi zainteresirano in bo v ta namen še naprej izvajalo vse aktivnosti v zvezi z že sprejetimi dogovori.

prof. dr. Jože Mencinger Anton Colarič
rektor Univerze v Ljubljani podžupan MO Ljubljana