O-STA

Seja nadzornega sveta - HSE

(Ljubljana, 26.10.2010) - Nadzorni svet HSE je na včerajšnji seji razpravljal o problematiki financiranja izgradnje bloka 6. NS ugotavlja, da del finančne konstrukcija zahteva poroštvo države. Glede na to, da bo zakon o poroštvu obravnavan v Državnem zboru v naslednjem letu, je nadzorni svet naložil poslovodstvu, da razišče in pripravi tudi predloge morebitnih alternativnih virov za financiranje tega projekta.

Dodatne informacije:

Jadranko Medak, predsednik nadzornega sveta HSE

jadranko.medak@gov.si