O-STA

12 resnic o ravnanju z energijo

12 kazalnikov o ravnanju z energijo, ki so razviti na osnovi raziskave REUS 2010, omogoča hiter vpogled v stopnjo učinkovitosti v slovenskih gospodinjstvih.

Ali ste vedeli, da v Sloveniji prevladujejo energijsko neučinkovite stavbe? Največ gospodinjstev se ogreva s kurilnim oljem in lesom, pri tem pa slaba tretjina pušča odprta okna več kot 10 minut. Klimatsko napravo skoraj tretjina uporabnikov vklopi pri zunanji temperaturi nižji od 28º C, pri tem pa vzdržuje notranjo temperaturo do 22º C...

Ali ste vedeli, da največ elektrike porabimo za hlajenje živil in pripravo tople vode? Sijalke že prevladujejo nad navadnimi žarnicami. Kljub temu, da tri četrtine gospodinjstev ravna učinkovito z gospodinjskimi aparati, ima energijsko učinkovito kuhalno ploščo le 6 % gospodinjstev. Četrtina jih pere perilo pri maksimalni temperaturi. Za sušenje pa jih 14 % uporablja sušilni stroj tudi poleti. Ob računalnikih in televizorjih v domačem okolju presedimo v povprečju skoraj 9 ur na dan...

Ali ste vedeli, da je avto najmanj energijsko učinkovito prevozno sredstvo, kljub temu pa je najpogostejša izbira za vse vrste prevoza? 12 % gospodinjstev bi kupilo električni avto z dosegom 300 km po primerni ceni...

V letu 2010 je bil izveden drugi val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS. 12 kazalnikov o ravnanju z energijo je v sklopu Strokovne interpretacije raziskave REUS opredelil Institut "Jožef Stefan" - Center za energetsko učinkovitost v sodelovanju z agencijo Informa Echo, ki je pobudnik in nosilec raziskave.

Namen kazalnikov je prikazati stopnjo energijske učinkovitosti v slovenskih gospodinjstvih. Kazalniki, izpeljani iz ključnih rezultatov raziskave REUS, odražajo stanje stanovanjskih stavb in naprav, stopnjo učinkovitosti ravnanja z energijo in pripravljenost na investiranje. Vključeni so predvsem dejavniki, ki znatno vplivajo na porabo energije v gospodinjstvih in ki omogočajo spremljanje in primerljivost v času. Opredelitev 12 ključnih kazalnikov so omogočil izračuni in primerjave z drugimi viri ter križanja med rezultati. Pri vsaki nadaljnji raziskavi REUS, ki se izvaja letno, bodo tudi v prihodnje opredeljeni kazalniki, ki bodo omogočali spremljanje trendov energijske učinkovitosti v gospodinjstvih.

V slovenskih gospodinjstvih je še veliko priložnosti za prihranek energije in denarja. Seveda pa so mnogi ukrepi učinkovite rabe energije povezani z investicijami, ki se v glavnem povrnejo v relativno kratkem času. Za realen vpogled pa je zanimiva tudi ugotovitev, da je v EU razkorak med deklarativnim in dejanskim odnosom do učinkovite rabe energije manjši kot v Sloveniji.

Strokovno interpretacijo raziskave REUS 2010 je možno naročiti pri agenciji Informa Echo.

12 povzetih kazalnikov pa si lahko podrobneje ogledate na portalu www.pozitivnaenergija.si na povezavi:

http://www.pozitivnaenergija.si/fileadmin/Pozitivna_energija/REUS/12Resnic_REUS_Portal.pdf

Več informacij:

Rajko Dolinšek, Informa Echo

rajko.dolinsek@informa-echo.si

01 583 93 23, 031 688 423

www.pozitivnaenergija.si