O-STA

Odziv na ovadbo in predstavitev trenutnega stanja na projektu TEŠ6

(Ljubljana, Šoštanj, 6. 1. 2011) - V zadnjih dneh in tednih se v medijih vse bolj pojavljajo razne manipulacije, podtikanja in neresnice na račun ravnanja novega vodstva TEŠ, ki nimajo nobene povezave s prizadevanjem novega vodstva TEŠ in HSE za kvalitetno, učinkovito in transparentno vodenje TEŠ in projekta TEŠ6. Zato v nadaljevanju HSE in TEŠ pojasnjujeta svoja stališča glede vodenja projekta, novega vodstva TEŠ in neresnic, ki se omenjajo v medijih.

Dejstvo je, da je Termoelektrarna Šoštanj družba v stoodstotni lasti HSE. HSE ji zagotavlja več kot 95 odstotkov vseh prihodkov. Kar zadeva projekt TEŠ 6, je TEŠ investitor, HSE pa pomemben sofinancer. Nenazadnje je kot garant tako ali drugače vključen v ključne pogodbe med TEŠ in bankami oziroma dobavitelji opreme za TEŠ 6. HSE kot družba je v projekt TEŠ 6 do danes vložila že 200 mio €, TEŠ pa 7 mio €. Na strani investitorja je bilo za namene projekta do sedaj že podpisanih za več kot 800 mio € pogodb. HSE v projektu nastopa kot vir financiranja na eni ter garant na drugi strani, vse nastale obveznosti pa se preko HSE odražajo tudi na celotni skupini HSE. V tem pogledu sta vloga in izpostavljenost HSE kot lastnika TEŠ velikega pomena.

HSE kot lastnik TEŠ in investitor v TEŠ6 podpira sedanje poslovodstvo TEŠ v njegovih prizadevanjih da oblikuje sposobno ekipo, oblikovano iz zaposlenih v TEŠ in zunanjih strokovnjakov, kakor tudi pri odpravljanju dosedanjih napak, ter da vodi projekt TEŠ 6 na strokoven, učinkovit in transparenten način.

Dosedanji rezultati so tudi že vidni: v zadnjih dneh je bil pridobljen pozitiven odgovor s strani Republike Avstrije glede postopka čezmejnih vplivov na okolje, ki je pomemben za pridobitev okoljskega in posledično gradbenega dovoljenja za TEŠ 6. S tem so izpolnjeni tudi pogoji za za črpanje prve tranše kredita EIB v višini 110 mio €. Usklajena pa je tudi kreditna pogodba z EBRD v višini 200 mio €, podpis katere je predviden še v tem mesecu. Poleg naštetega si novo vodstvo TEŠ prizadeva tudi za stroškovno racionalizacijo projekta. Potrjena pa je bila tudi razširjena organizacijska shema projekta TEŠ 6, ki bo omogočila izvedbo naložbe v zastavljenih časovnih, finančnih in tehničnih okvirih.

Žal se projektu na pot še vedno postavljajo številne prepreke v obliki posameznikov in njihovih dejanj, ki kažejo, da osebni interesi in zamere prevladujejo nad željo po izpeljavi projekta TEŠ 6. Tako je bila 31.12.2010 s strani nekdanjega direktorja TEŠ 6 podana kazenska ovadba proti neznanemu storilcu in dr. Deanu Besednjaku, vodji Odbora za aktivni nadzor investicije v TEŠ 6. Očitana kazniva dejanja iz kazenske ovadbe, s katero smo bili seznanjeni 5.1.2011, so neresnična. Razumeti je, da je njen glavni namen zavajanje, kar dokazuje nenavadno rokovanje in distribucija tega nejavnega dokumenta v javnost. S tem se poskuša diskreditirati dr. Deana Besednjaka, kar bo v nadaljnjih postopkih tudi dokazano.

Veliko govora je bilo o tako imenovani odpovedi odpravnine dr. Rotnika. Nekdanji direktor TEŠ se ni nikoli uradno odpovedal odpravnini. TEŠ je v skladu z zakonodajo o delovnih razmerjih (79. člen) in pogodbe o zaposlitvi 29. decembra 2010 dr. Rotniku nakazala odpravnino v neto znesku 25.392,53 evrov (to je šest mesečnih plač). Le-ta jo je vrnil z obrazložitvijo, da se je odpravnine javno odpovedal, ni pa se je odpovedal uradno, kot to zahteva slovenska zakonodaja in bi TEŠ tako imel pravno podlago za neizplačilo odpravnine. Dr. Rotnik je v nadaljevanju korespondence odklonil podpis takšnega dokumenta in je zahteval, da se dokument spremeni in doda člen, ki navaja, da poslovodstvo TEŠ d.o.o. potrjuje, da je Uroš Rotnik poravnal vse obveznosti do TEŠ in da ne bo TEŠ terjal nobenih zahtevkov več od njega. To pa pomeni, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri vodenju TEŠ in projekta TEŠ 6 dr. Rotnik ne bi imel nobenih odgovornosti in bi bil odvezan vsakršnih dolgov do družbe. Takšnega dokumenta vodstvo TEŠ ne more in ne sme podpisati, saj bi podpis lahko potencialno - torej v primeru ugotovljenih nepravilnosti - pomenil oškodovanje družbe.

"Zato v Termoelektrarni Šoštanj ne moremo mimo dejstva, da si dr. Rotnik v resnici želi izsiliti člen, ki bi ga odvezoval vseh posledic, ki lahko nastanejo na podlagi revizije poslovanja TEŠ. Takšne odveze mu nihče ne more in tudi ne sme dati," pravi mag. Simon Tot, direktor TEŠ. Dodatek, ki so ga v Termoelektrarni Šoštanj poslali dr. Rotniku, govori le o uradni odpovedi odpravnini.

"V TEŠ smo prepričani, da če se dr. Rotnik res želi s častnimi nameni odpovedati odpravnini, bo dodatek podpisal brez pogojevanja. V nasprotnem primeru se bo izplačevanje odpravnine nadaljevalo, saj lahko dr. Rotnik naše neizplačilo razglasi za kršitev pravic, kljub temu, da se je odpravnini"neuradno "odpovedal. V poslovnem svetu in praksi pač velja le tisto, kar je uradno," pravi direktor TEŠ mag. Simon Tot.

Dodatne informacije:

Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi Termoelektrarne Šoštanj d.o.o., e-mail: Janja.Strigl@te-sostanj.si, Tel: 03/8993 651

mag. Petja Rijavec, Vodja Službe komuniciranja HSE, e-mail: Petja.Rijavec@hse.si; Tel. 01 47 04 100