O-STA

V okviru jubilejnih 10. trimovih raziskovalnih nagrad se je odprl razpis za najboljše diplomske, specialistične in magistrske naloge ter doktorske disertacije

Trebnje, 27. januar 2011 - Družba Trimo letos že desetič zapored razpisuje natečaj za najboljša raziskovalna dela. Diplomske, specialistične in magistrske naloge ter doktorske disertacije lahko avtorji prijavijo od 27. januarja do 15. marca letos.

Trimo, ki letos pa praznuje častitljivih 50 let poslovanja, dobršen del pozornosti posveča razvoju, inovacijam in izmenjavi svežih, nekonvencionalnih idej, kreativne zamisli in pristope pa spodbuja z različnimi projekti in natečaji, med katerimi se z globalno prepoznavnostjo odlikuje natečaj Trimove raziskovalne nagrade. Z njim ne vzpodbuja inovativnosti in kreativnosti samo v Sloveniji, kjer je sedež Trima, oboje želi vzpodbuditi tudi pri študentih iz različnih držav, zato so prijave tudi iz tujine zelo dobrodošle. Tekmovanje je letos tako odprto za študente iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Italije, Madžarske, Poljske, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije in Velike Britanije.

Trimove raziskovalne nagrade bodo letos že desetič zapovrstjo nagradile avtorje najboljših znanstvenih del in jim ponudile možnost za realizacijo njihovih idej. Kot navaja Miloš Ebner, MBA, predsednik Komisije za raziskovalno delo, je "primarni cilj natečaja ustvariti dobro sodelovanje med mladimi, ambicioznimi raziskovalci, njihovimi mentorji, profesorji in akademiki s Trimom, ki lahko njihovo znanje tudi koristno uporabi in ga praktično realizira."

Poleg razvijanja sodelovanja med podjetjem in univerzami ter povečevanja prepoznavnosti podjetja med študenti in strokovno javnostjo, je eden od osnovnih namenov nagrad tudi spodbujanje prenosa informacij in znanja med Trimom in zunanjimi centri znanja, ki delujejo na področjih, zanimivih za Trimo ter spodbujanje povezovanja najperspektivnejših študentov s podjetjem.

V desetih letih je Trimo v okviru svojih raziskovalnih nagrad nagradil 348 avtorjev s 47 fakultet iz enajstih držav. Približno četrtina vseh nagrajencev s Trimom sodeluje na različne načine tudi po podelitvi nagrad.

Natečaj se letos odpre 27. januarja, interesenti pa lahko nanj prijavijo diplomska, specialistična in magistrska dela ter doktorske disertacije, ki so bile uspešno ocenjene pred ustrezno komisijo v času od 1. januarja do 31. decembra 2010 in bodo prijavljena na razpis do 15. marca letos.

Na natečaju lahko sodelujejo znanstvena dela s področij arhitekture, gradbeništva, strojništva, kemije, industrijskega oblikovanja, prava, informatike, ekonomije, kadrov in elektrotehnike. Komisija za raziskovalno delo Trimo bo prejeta dela predala v recenzijo strokovnjakom za posamezna področja in skupaj z njimi ocenila ter nagradila najboljša.

Obravnavana bodo tista dela, ki upoštevajo najsodobnejše dosežke znanosti ter nove pristope in rešitve, ki jih Trimo lahko uporabi v praksi in katerih rezultati lahko pomembno prispevajo k nadaljnjim uspehom podjetja.