O-STA

Združevanje Mobitela in Telekoma Slovenije se nadaljuje po načrtu

Ljubljana, 2. februar - Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je na svoji redni seji seznanil z nadaljnjimi koraki pri združevanju Mobitela in Telekoma Slovenije in jih soglasno potrdil.

Združevanje dveh največjih telekomunikacijskih družb Mobitela in Telekoma Slovenije predstavlja največje poslovno združevanje v sodobni slovenski ekonomiji. Razumljivo je, da je proces v središču zanimanja vseh deležnikov, zaposlenih, lastnikov, poslovnih partnerjev, lokalnih skupnosti, konkurence in medijev. Kljub različnim interesom, ki se pojavljajo med deležniki, zadržanostjo in celo dvomi, združevanje poteka v skladu s terminskim planom, po katerem bosta družbi združeni 1. julija 2011. Nadzorni svet tekoče spremlja aktivnosti na tem projektu, tudi preko posebej ustanovljene komisije, in v popolnem soglasju podpira projekt.

Predsednik nadzornega sveta mag. Tomaž Berginc je po seji dejal: "V nadzornem svetu soglasno stojimo za pripravljenim elaboratom združitve in podpiramo upravo ter zaposlene v naslednjih korakih združevanja. Zavedamo se zahtevnosti in občutljivosti procesa, ki jih najbolj občutijo prav zaposleni. Hkrati pa gospodarske in tržne okoliščine vse bolj potrjujejo, da gremo v smer, ki bo omogočala skupini izpolnjevanje dolgoročnih tržnih ciljev in izkoristila vse možne sinergije na področju telekomunikacij, informatike ter medijev."

V okviru projekta Orion poteka tudi združevanje družb Planet 9 in Najdi, informacijske storitve, ki je načrtovano 31. marca letos. Postopki in priprave tudi pri tej združitvi potekajo v skladu s terminskim načrtom, tako da bo združeno podjetje Najdi, informacijske storitve, od 1. aprila dalje nosilec multimedijskega razvoja v Skupini Telekom Slovenije in razvoja oglaševanja na digitalnih medijih.

  • ### -

Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za odnose z javnostmi, Telekom Slovenije, pr@telekom.si