O-STA

Najboljša diploma s področja mladine v letu 2010 nosi naslov Nekateri vidiki gospodarske ozaveščenosti osnovnošolskih učiteljev pri njihovem delu v razredu

Mladinski svet Slovenije je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Mladinskim svetom Ljubljana danes, 17. marca 2011 v Ljubljani podelil nagrado najboljši diplomski nalogi s področja mladine. Najboljšo nalogo izmed prijavljenih je po mnenju Mladinskega sveta Slovenije napisala Taja Kordigel, diplomantka Filozofske fakultete Maribor, smer Sociologija in pedagogika.

Taja se je v svoji diplomski nalogi spraševala "ali lahko osnovnošolski učitelji s prevzgajanjem in preoblikovanjem vrednot svojih učencev, češ, da vpis na poklicno srednjo šolo in poklici, za katere take srednje šole izobražujejo (pek, kuhar, avtomehanik, strojnik,...), niso nekaj, kar delajo samo manjvredni (po mišljenju nekaterih le balkanski) delavci in - ali lahko učitelji s prevrednotenjem mišljenja uspejo vzpostaviti ravnovesje na trgu delovne sile: manj gimnazijcev in posledično brezposelnih s 7. stopnjo izobrazbe in namesto tega zapolnitev številnih delovnih mest s 5. stopnjo izobrazbe". (zastavljena hipoteza diplomske naloge Taje Kordigel, vir: prijava na razpis) Nadalje je ob pomoči mentorice red. prof. dr. Majde Pšunder in somentorice red. prof. dr. Jane Bezenšek ugotovila sledeče: "Rezultate raziskave ocenjujemo kot zaskrbljujoče. Predvsem zato, ker smo v teoretičnem delu poudarili problematiko neoliberalizma, interes mednarodnih organizacij in države, da ga vpeljejo na področje slovenske vzgoje in izobraževanja ter priložnost učiteljev, da kljub predpisanim učnim vsebinam v okviru svoje avtonomije med učnim procesom infiltrirajo svoje (družbenokritične) norme in vrednote. Te pomembne priložnosti pa se učitelji v vzorcu ne zavedajo, saj v večini ocenjujejo, da ne morejo vplivati na razreševanje brezposelnosti, da imajo le srednji vpliv na poklicni razvoj svojih učencev in da imajo vplivnejšo vlogo pri poklicnem usmerjanju (od njih) svetovalni delavci." (najpomembnejše ugotovitve, vir: prijava na razpis)

Vse zbrane so najprej nagovorili g. Zoran Janković, župan MOL, g. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino in g. Kamal Izidor Shaker, predsednik Mladinskega sveta Slovenije. Po krajših predstavitvah petih najboljših smo razglasili tudi zmagovalno nalogo. Vsem, ki so se prijavili na razpis Mladinskega sveta Slovenije, pa smo podelili zahvale za bogatitev raziskovalnega asortimana na področju mladine.

Mladinski svet Slovenije je torej že drugič izbral najboljšo diplomsko nalogo s področja mladine, razpis pa želimo ponoviti še prihodnja leta. Še naprej si želimo spodbujati tako bodoče diplomante, kot tudi njihove mentorje, da raziskujejo področje mladine, saj je resnično večplastno. Ne samo, da so nam se letos prijavilo 32 diplomantov, 30 diplomantk in 2 diplomanta, temveč dobili smo prijave diplomantov najrazličnejših smeri (ne samo družboslovnih) iz prav vseh univerz v Sloveniji.

Po končani svečani podelitvi in krajši pogostitvi smo svoje srečanje nadaljevali na okrogli mizi, kjer smo se skupaj z Alenko Blazinšek, Mladinski ceh, Andražem Torijem, podjetje Zemanta in Nino Milenković, MSS spraševali spraševali Kam po diplomi? Ker so bili udeleženci večinoma mlajši smo se lahko vsi na večih izhodiščih, ki so jih gostje izpostavili strinjali, da je področje zaposlovanja mladih zelo pereč problem, ki potrebuje pozornost vseh nas že včeraj!

Poleg pošiljam še nekaj fotografij, ki jih prosto uporabite s pripisom Avtor: S.D./MSS. Fotografija 1: Zoran Janković pri nagovoru, fotografija 2: diplomanti in gostje, fotografija 3: Taja Kordigel.

V kolikor potrebujete še več informacij, smo vam na voljo na pr@mss.si ali 041 362 482 (Sara).

Lep mladinski pozdrav!

Mladinski svet Slovenije

***********

Sara Drašković

Odnosi z javnostmi/Public Relations

Mladinski svet Slovenije/Youth Council of Slovenia

Mobile: + 386 (0)41 362 482

@: pr@mss.si

Web: http://www.mss.si

FB: MSS

Twitter: MSS_news