O-STA

Druženje in pogovor ob muzejskem predmetu v Pokrajinskem muzeju Maribor: v sredo, 20. aprila 2011 ob 18. uri.

- druženje in pogovor ob muzejskem predmetu v Pokrajinskem muzeju Maribor -

sredo, 20. aprila 2011 ob 18. uri. Vhod z Grajske ulice preko grajskega stopnišča.

Vabimo vas, da se udeležite prvega srečanja letošnjega muzejskega KLUBA, na katerem bomo predstavili:

upodobitev sv. Jurija, slika na steklo, Vurmat, 19. stoletje.

Zmaga dobrega nad zlim

Ime nas določa, zaznamuje. Mnogi nosimo imena bolj ali manj znanih svetnikov in pogosto se ne ukvarjamo z mislijo, da bi morda to imelo nek pomen za naše življenje. Pa vendar je vloga svetnikov v preteklosti zanimivo zaznamovala naše ljudske običaje, hkrati pa nagovarja tudi danes, če svetnike dojemamo kot tiste, ki so želeli vsakdanjost živeti v vedno popolnejši podobnosti Bogu. Tako ni slučaj, da nosimo ime nekega velikega moža ali žene, ki je lahko konstruktiven kritik naše vsakdanjosti in priložnost, da postajamo boljši.

Sveti Jurij, lik našega prvega srečanja, se je bojeval z zmajem, zlom, ki je ustrahovalo ljudstvo, da ni moglo zaživeti v miru. Mar je danes kaj drugače? Koliko je dejavnikov, ki ustrahujejo, ki ne dopustijo mirno živeti? A zmaj je končno premagan in dobro, ki zmaga, prinaša mir, utemeljen na pravičnosti. Pomembno je tako verjeti tudi danes.

Cecilija Emeršič,

voditeljica Muzejskega kluba 2011

Tokratni gost Muzejskega kluba bo duhovnik, teolog in liturgik p. Slavko Krajnc.

Strokovni sodelavec prvega srečanja Muzejskega kluba je kustos Pokrajinskega muzeja Maribor Tadej Pungartnik.

Vljudno vabljeni!

Srečanja omogočajo:

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Maribor, Holding Slovenske elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne Maribor.

Cecilija Emeršič

Cecilija Emeršič je rojena na Ptuju, kjer je obiskovala osnovno šolo, nadaljevala v gimnaziji v Mariboru, leta 2007 pa je zaključila študij glasbene pedagogike na Pedagoški fakulteti in nekaj mesecev kasneje študij teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Istega leta se je vpisala na podiplomski študij na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2009 opravila magistrski izpit in ji je bil odobren neposredni prehod na doktorski študij, kjer pripravlja doktorsko nalogo na temo ustvarjalnosti v liturgično-inkulturacijskih procesih.

Od leta 2008 je na Teološki fakulteti zaposlena kot asistentka pri Katedri za liturgiko, kjer opravlja vaje pri liturgičnih in glasbenih predmetih ter vodi pevski zbor študentov fakultete. Sodeluje pri različnih liturgičnih skupinah s predavanji in liturgičnimi delavnicami (npr. za fotografe na Obrtni zbornici Slovenije, za bralce, pevce, organiste, psalmiste, krasilce ...). Poleg strokovnega dela se udejstvuje tudi na umetniškem področju s sodelovanjem na koncertih in v soorganizaciji glasbenih dogodkov. Nekaj let je delovala kot profesorica glasbe v Glasbeni šoli v minoritskem samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju, vodi tudi pevske zbore in deluje kot organistka. Od leta 2010 je članica uredniškega odbora revije Tretji dan, ki v okviru mariborske sekcije pripravlja tudi okrogle mize. Z letom 2010 je postala članica Nadškofijske komisije za liturgijo in cerkveno glasbo v Mariboru in tajnica Komisije za orgle, ki deluje v okviru mariborske metropolije.

p. Slavko Krajnc

Slavko Krajnc je rojen na Ptuju. Študij teologije je opravljal v Ljubljani, Rimu in eno leto pastoralne specializacije v Gradcu. Podiplomski študij je nadaljeval na "Pontificium Athenaeum Anselmianum, Facultas Sacrae Liturgiae" v Rimu in ga zaključil z doktoratom z naslovom L'opera liturgica di Anton Martin Slomšek nella sua attività pastorale: il pensiero e la sollecitudine liturgico-pastorale dai suoi scritti e in particolare dal Mnemosynon slavicum e dal Manuale liturgicum (Liturgično delo Antona Martina Slomška v njegovi pastoralni dejavnosti: misel in liturgično-pastoralna skrb v njegovih spisih s posebnim ozirom na njegovih obrednikih Mnemosynum slavicum in Manuale liturgicum).

Leta 1994 je postal honorarni predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani, leta 1997 asistent, 1999 docent in predstojnik katedre za liturgiko ter 2005 izredni profesor za liturgiko. Na povabilo Papeške fakultete sv. Bonaventura v Seraphicum-u v Rimu je predaval pet let po en, dva ali tri mesece na leto na teološki fakulteti v Romuniji.

Med drugimi znanstvenimi deli je v okviru Rimskih simpozijev raziskoval liturgično vnemo velikih Slovencev, kot je Trubar, Hren, Glavar, Paglovec, Grivec, Herberstein, Gomilšak ... Pisal je tudi o sv. Klari Asiški (delo Molitveno bogoslužje v življenju svete Klare), sv. Frančišku (delo Transitus serafskega očeta sv. Frančiška Asiškega : srečanje s "sestro" smrtjo) in organiziral simpozij ob 1150-letnici cerkve sv. Jurija na Ptuju ter simpozij o sv. Viktorinu ob njegovi 1700-letnici, na katerem je sodeloval z razpravo z naslovom Življenje, češčenje in upodobitve sv. Viktorina Ptujskega.

Kot duhovnik deluje v župniji sv. Jurija na Ptuju, ki hrani znan gotski kip sv. Jurija iz 14. stoletja, zavetnika tako cerkve kot celotnega mesta, kar še posebej zaznamuje povezanost tokratnega gosta s tem velikim svetnikom.