O-STA

MSS ob začetku kampanje pred referendumom o pokojninski reformi

Pozdravljeni! Ob začetku kampanje za referendum o pokojninski reformi v Mladinskem svetu Slovenije sporočamo, da pokojninsko reformo prepoznavamo kot pozitiven in nujen ukrep za pravičnejšo porazdelitev bremen med generacijami. Zlasti zaradi demografskih sprememb, ki kažejo trend upadanja števila mladih in istočasno naraščanje števila upokojenih, smo prepričani, da je pokojninska reforma ustrezen korak na poti sistemskega urejanja problematik medgeneracijskega sodelovanja v Sloveniji. Ocenjujemo tudi, da bi bil v tem trenutku padec pokojninske reforme na referendumu neugoden za celoten sistem zagotavljanja socialne varnosti, kar bi posebej negativno vplivalo na mlade, ki so zaradi razmer na trgu dela pri zaposlovanju v izredno slabem položaju in so zato žal pogosto primorani koristiti socialno pomoč in druge oblike pomoči iz javnofinančnih sredstev. Kot je pokazala raziskava Mladina 2010, velika večina mladih staranje prebivalstva vidi kot resen problem, odnose med mladimi in starejšimi ocenjuje kot napete in pri tem ne pričakuje sprememb na bolje. Mladi izpostavljajo neuravnoteženo skrb za zagotavljanje socialne varnosti mladim na eni in starejšim na drugi strani, pri čemer največjo težavo vidijo v problematikah zaposlovanja. V Mladinskem svetu Slovenije smo mnenja, da bi posledice pričujoče pokojninske reforme v prihodnosti ugodneje vplivale na zaupanje mladih v pokojninski sistem, hkrati pa opozarjamo, da je na prvem mestu potrebno pristopiti tudi k celovitem urejanju razmer mladih pri zaposlovanju, na trgu dela in v delovnih razmerjih. V pokojninski reformi zato še posebej pozdravljamo uvedbo spodbude za zaposlovanje mladih za nedoločen čas. V Mladinskem svetu Slovenije trdimo, da je potrebno težiti k medgeneracijski pravičnosti. Na vsako problematiko je potrebno gledati z vidika čim večje enakosti med generacijami in paziti, da določenih generacij v primerjavi z drugimi ne privilegiramo ali diskriminiramo. Mladi predvsem pričakujemo, da starejše generacije in politični odločevalci z nami ravnajo odgovorno, z dolgoročno vizijo razvoja in ob tem opustijo prelaganje odgovornosti za reševanje sistemskih problematik v državi na naslednje generacije, kar si od njih želimo tudi v prihodnje. Za več informacij lahko pišete na pr@mss.si ali pokličete na 041 362 482 (Sara).

Lep mladinski pozdrav!

Mladinski svet Slovenije

***********

Sara Drašković

Odnosi z javnostmi/Public Relations

Mladinski svet Slovenije/Youth Council of Slovenia

Mobile: + 386 (0)41 362 482

@: pr@mss.si

Web: http://www.mss.si

FB: MSS

Twitter: MSS_news