O-STA

Skupina Telekom Slovenije ima na področju računalništva v oblaku ambiciozne načrte

Računalništvo v oblaku - nebo je meja.

Ljubljana, 23. maja 2011 - V vse bolj aktualno računalništvo v oblaku se strateško vključuje tudi Skupina Telekom Slovenije. Svojim uporabnikom bo tako v prihodnje zagotavljala prilagodljive in skalabilne IKT storitve z znano razpoložljivostjo pod dogovorjenimi storitvenimi pogoji.

"Skupina Telekom Slovenije je na prelomu. Delamo odločen preskok od klasičnega ponudnika telekomunikacijskih storitev k ponudniku najzahtevnejših storitev z najvišjo možno dodano vrednostjo. To terja tudi novo organizacijo, novo strukturo, nove odnose ter nov način razmišljanja in dela znotraj skupine. S skorajšnjo združitvijo obeh največjih družb iz skupine, matične družbe Telekoma Slovenije in Mobitela, bomo opravili odločilen korak v tej smeri. Združeni bomo namreč našim uporabnikom še učinkoviteje predstavljali naše ključne prednosti: povezljivost, mobilnost in integracijo. Temu v tem trenutku ni kos noben drug ponudnik na trgu", je dejal Marko Boštjančič, član uprave Telekoma Slovenije.

V Skupini Telekom Slovenije na računalništvo v oblaku ne gledajo kot na tehnologijo, temveč kot storitev z znano razpoložljivostjo in varnostjo, ki uporabniku zagotavljata mobilnost in povezljivost. Za zagotavljanje teh storitev pa, seveda, potrebujemo zanesljivo IT infrastrukturo in povezljivost. Svojim uporabnikom že zagotavljajo storitve v oblaku, kot so najem in upravljanje strežnikov, rešitve CRM, Exchange sistema za elektronsko pošto, portalov, varnostno kopiranja in lastno akreditirano rešitev za dolgoročno elektronsko hrambo dokumentarnega gradiva, siHrambe.eu. Omogočajo tudi namizno računalništvo (desktop computing), torej delovno postajo kot storitev (Desktop as as Service), v prihodnje pa tudi virtualno namizno infrastrukturo (Virtual Desktop Infrastructure) kot storitev.

"V Skupini Telekom Slovenije bomo v prihodnje še bolj izkoriščali sinergične učinke skupnih znanj, izkušenj in portfelja. Avtenta.si zagotavlja rešitve in storitve na področju infrastrukture, omrežja in varnosti, poenotenih komunikacij, podpore poslovanju in poslovnemu odločanju ter upravljanja z dokumenti. Z umestitvijo rešitev v obstoječe informacijsko okolje tako v oblaku kot na lokaciji, ponujamo širok spekter rešitev za obvladovanje poslovnih procesov. V oblaku bomo še naprej zagotavljali vrhunske storitve informacijsko komunikacijske tehnologije in ohranjali pomembno vlogo na tem področju v Sloveniji. Povezljivost in mobilnost, ki ju tudi zagotavljamo znotraj Skupine in sta ključ konvergence, si težko predstavljamo brez celovitih IT storitev", je še dejal Vedran Krevatin, direktor družbe Avtenta.si, članice Skupine Telekom Slovenije. Za stranko ta sinergija pomeni, da ne bo več ločeno razmišljala o storitvi in povezljivosti, saj bo prejela oboje hkrati. Obvladovanje povezljivosti je namreč zagotovljeno znotraj Skupine Telekom Slovenije kot ponudnika fiksne in mobilne povezljivosti, kar je ključna prednost pred ostalimi ponudniki storitev računalništva v oblaku.

Koncept računalništva v organizacijam omogoča, da se še bolj osredotočajo na svojo ključno dejavnost, upravljanje in vzdrževanje informacijsko komunikacijske tehnologije pa prepustijo strokovnjakom, ki uporabnikom zagotavljajo tudi neprekinjeno podporo in pomoč pri delu z IKT. Visok nivo varnosti hranjenih podatkov, ki se arhivirajo v varnih sobah, in nižanje stroškov zaradi zmanjšanja potrebe po vlaganjih v IKT ter boljši nadzor nad mesečnimi stroški predstavljajo pomembno prednost za poslovanje podjetij - od manjših, do največjih. Poleg tega uporabniki v oblaku lahko do podatkov dostopajo kadar koli in iz različnih lokacij prek različnih naprav - računalnika, mobilnega telefona ali tabličnih računalnikov.

___________

Več informacij: Mateja Peklar, strokovna sodelavka za odnose z javnostmi, Avtenta.si, mateja.peklar@avtenta.si; Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za odnose z javnostmi, Telekom Slovenije, pr@telekom.si