O-STA

Trimesečni rezultati poslovanja Skupine Telekom Slovenije

Čisti poslovni izid 14,5 milijona evrov. Pred vrati združitev - vanjo z novo strategijo skupine.

Ljubljana, 26. maj - Sprejeti ukrepi Skupine Telekom Slovenije za izboljšanje poslovanja v letu 2011 temeljijo na zniževanju vseh vrst stroškov, prestrukturiranju poslovanja v hčerinskih družbah na Kosovu in v Makedoniji, spremembah na področju prodaje in trženja, prenovi poslovnih procesov in zmanjšanju stroškov nabave, optimiranju obratnega kapitala, zaščiti terjatev reguliranih storitev ter optimiranju in trženju nepremičnin. Trimesečni rezultati poslovanja potrjujejo, da so ukrepi že obrodili sadove. Skupina je namreč v tem obdobju dosegla 14,5 milijona evrov čistega poslovnega izida, medtem ko je v primerljivem lanskem obdobju izkazovala izgubo. Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine in Telekoma Slovenije je včeraj obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe.

V zaostrenih splošnih gospodarskih razmerah in lanskih neugodnih trendih poslovanja Skupine Telekom Slovenije je treba na novo definirati ključne strateške usmeritve. Skupina bo tako v obdobju do 2015 osredotočena na zagotavljanje uspešnosti doma in v tujini, izkoriščanje novih tržnih priložnosti v segmentu IKT ter digitalnem oglaševanju, rast mednarodnega operaterskega poslovanja, dosledno in nepopustljivo racionalizacijo stroškov in optimizacijo nabavnih poti, preobrazbo iz tehnološke v prodajno - storitveno organizacijo ter skrb za odličnost in trajnostni razvoj. Za 1. julij letos načrtovana združitev Telekoma Slovenije in Mobitela, ki jo mora potrditi še skupščina delničarjev 15. junija, je nujna za izpolnjevanje dolgoročnih tržnih ciljev in izkoriščanje vseh sinergij na področju elektronskih komunikacij, informatike in medijev. Dolgoročno lahko preživijo samo konsolidirani operaterji, ki stroškovno učinkovitost črpajo iz ekonomije obsega in ekonomije povezanosti kot posledice ponudbe vseh storitev na enotnem omrežju. Ciljni čisti dobiček v letu 2011 je 28,1 milijona evrov.

S sprejetimi ukrepi racionalizacije poslovanja so se odhodki v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšali za deset odstotkov na 174,3 milijona evrov. V družbi se zavedajo, da zgolj z zniževanjem stroškov ne bodo mogli zagotoviti dolgoročnega stabilnega razvoja. Za štiri odstotke na 194 milijonov evrov so namreč upadli poslovni prihodki. Prav zato bo v prihodnjih obdobjih osnovna pozornost na prihodkovni strani. Poiskati je treba nove poti za povečevanje prihodkov in narediti preskok od klasičnega ponudnika telekomunikacijskih storitev k ponudniku najzahtevnejših storitev z najvišjo možno dodano vrednostjo.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za enajst odstotkov na 72,5 milijona evrov, delež EBITDA v poslovnih prihodkih pa za pet odstotnih točk na 37 odstotkov. Dobiček iz poslovanja EBIT izkazuje 101-odstotno rast in je znašal 22,9 milijona evrov. Neto finančni dolg je manjši za 20 odstotkov in znaša 480,3 milijona evrov. Čisti dobiček obdobja je znašal 14,5 milijona evrov.

Skupina Telekom Slovenije še vedno ostaja med večjimi investitorji pri nas. V prvem trimesečju je za naložbe namenila 12,3 milijona evrov, od tega Telekom Slovenije 5,7 milijona evrov, Mobitel 3,1 milijona evrov, druge družbe v Sloveniji 1,4 milijona evrov, in druge družbe v jugovzhodni Evropi 2,1 milijona evrov.

Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Tomaž Berginc je po včerajšnji seji nadzornega sveta poudaril: "Poslovanje Skupine Telekom Slovenije je letos krenilo v pravo smer, pa čeprav gospodarske razmere in položaj v panogi v Sloveniji še ne kažejo na izboljšanje. Prav tako tudi vsi ukrepi za konsolidacijo poslovanja skupine in Telekoma Slovenije še niso izčrpani, zato bomo v nadzornem svetu še naprej vztrajali na doslednem izpolnjevanju kratkoročnih in srednjeročnih poslovnih načrtov in sprejete strategije. Čez dober mesec nas čaka tudi združitev obeh največjih družb iz skupine, ki je v tem trenutku ključna in bo dolgoročno zagotavljala stabilen razvoj."