O-STA

Ekomobil: Okolju prijazna mobilnost po okriljem HSE

(Ljubljana, 17.6.2011) - Ekomobil je akcija, namenjena spodbujanju okolju prijazne mobilnosti, ki temelji na obnovljivih virih energije. Zasnovana je bila pod okriljem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in je sestavni del širšega projekta promocije e-mobilnosti. Slednji zajema sistematično postavitev polnilnih mest in nabavo okolju prijaznejših vozil v navezi z izrabo obnovljivih virov energije (OVE) ter zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov v prometu in pri proizvodnji električne energije. Projekt e-mobilnost vključuje tudi vzpostavitev enotnega sistema polnjena znotraj RS ter aktivno sodelovanje pri poenotenju polnilnih mest znotraj EU. Slovenija je namreč podpisnica deklaracije o poenotenju polnilnih mest znotraj združenja Eurelectric.

Akcijo Ekomobil podpirajo Služba Vlade RS za podnebne spremembe, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za promet in Eko sklad. Vodilni predstavniki omenjenih državnih organov so 17. junija podprli pobudo tudi na novinarski konferenci, ki je obeležila začetek akcije Ekomobil.

Slovenija se zavzema, da bi s pripravo strategije za boj proti podnebnim spremembam do leta 2050 zmanjšala emisije CO2 za 80 odstotkov. Uresničitev tega zahtevnega cilja je odvisna od številnih sprememb, zato bo potrebno usklajeno sodelovanje na vseh področjih poslovanja in življenja. To velja tudi za področje prometa, ki je poleg industrije in energetike eden največjih obremenjevalcev ozračja z izpusti CO2. V Sloveniji se je v zadnjih dvajsetih letih podvojilo število registriranih vozil. Če na eni strani dosegamo, da se emisije CO2 na ostalih področjih znižujejo (energetika, gospodarstvo), se pri prometu zvišujejo.

Pod okriljem HSE je bila zasnovana in je že zaživela akcija Ekomobil. Ta se je začela s podpisom pisma o nameri (18.4.2011) za sodelovanje v demonstracijskem projektu postavitve polnilnih mest za baterijska električna vozila ter nabavo električnih avtomobilov v navezi z izrabo OVE z namenom zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v prometu in pri proizvodnji električne energije. Podpisnice pisma (HSE d.o.o., Služba vlade RS za podnebne spremembe, Dravske elektrarne Maribor d.o.o. in Elektro Maribor d.d.) želijo z akcijo Ekomobil vzpostaviti skupno točko, ki bo omogočila usklajevanje različnih interesov na področju rabe energije in mobilnosti. V okviru akcije je HSE že kupil službeno električno vozilo ter pred upravno stavbo na Koprski ulici v Ljubljani postavil polnilno mesto za vse avtomobile, motorna kolesa ali druga prevozna sredstva, ki jih poganja gorivo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije ter ozračja ne obremenjuje z izpusti CO2 in prašnimi delci, obenem pa povzroča veliko manj hrupa kot prevladujoča motorna vozila, ki jih poganjajo fosilna goriva. V nadaljnjih korakih naj bi akcija povezala ključne udeležence, ki jim je skrb za okolje poslanstvo, energija iz obnovljivih virov in okolju prijazna mobilnost pa poslovna priložnost.

Cilji akcije Ekomobil so predvsem:

Informiranje in spodbujanje potencialnih uporabnikov in kupcev električnih ter drugih okolju prijaznih vozil.

Podpora enotnemu sistemu informacijske in tehnične infrastrukture za polnjenje baterijskih električnih vozil.

Spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije pri izbiri in uporabi prevoznih sredstev ter s tem zmanjšanje porabe fosilnih goriv, emisij ter koncentracijo prašnih delcev predvsem v mestih.

Povezati in usklajevati ključne udeležence pri razvoju okolju prijazne mobilnosti in omogočiti promocijo ekološko osveščenih udeležencev v akciji.

"V HSE že vrsto let potekajo usklajena prizadevanja v smeri učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki so se jim pridružila številna podjetja in ustanove. Zavedamo se, da s spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije, kakršen je tudi naša Modra energija, omogočamo razvoj okolju prijazne mobilnosti," pravi mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE, in dodaja:"Spremembe tehnologij in navad v smeri okolju prijazne mobilnosti bodo seveda postopne. Zato je podpora in sodelovanje državnih ustanov in podjetij ključnega pomena, da s skupnimi prizadevanji dosežemo čim več sinergijskih učinkov v smeri varovanja okolja."

Od 16.6.2011 dalje je na spletni strani www.hse.si aktiven tudi dnevni števec proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v skupini HSE.

Dodatne informacije:

Služba komuniciranja HSE, mag. Petja Rijavec

tel: 01 47 04 118,

e: petja.rijavec@hse.si