O-STA

Vabimo vas na javni posvet: Stanovanjska problematika mladih

Pozdravljeni!

Mladinski svet Slovenije (MSS), krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij in ključni partner v socialnem dialogu na področju mladine, si prizadeva za razvoj mladinskih politik in posledično izboljšanje položaja mladih.

Ena od definicij mladine pravi, da je posameznik mlad, dokler ne doseže želenih točk odraščanja (se odseli od staršev, si ustvari družino, dobi zaposlitev, zaključi šolanje ipd.), torej zaživi neodvisno in samostojno življenje. Mladinske politike pa so namenjene prav procesu ustrezne ureditve teh ključnih prehodov v življenju posameznikov. S programskimi dokumenti želimo v Mladinskem svetu Slovenije ta proces oblikovati po meri mladih. Tako smo sprejeli tudi programski dokument Stanovanjska problematika mladih, da bi pa o stanovanjski problematiki, ki pesti mlade v Sloveniji spregovorili v širšem krogu, smo se odločili mesec junij posvetiti prav tej tematiki.

Vljudno vas vabimo na javni posvet Stanovanjska problematika mladih, ki bo

v sredo, 29. junija 2011 ob 13. uri

v dvorani Državnega sveta RS v Ljubljani.

Cenjeni gosti posveta so:

· Mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

· Izr. prof. dr. Andreja Cirman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

· Mag. Alenka Colja, Ministrstvo za notranje zadeve, vodja sektorja za matične zadeve, javne listine in prijavo prebivališča

· Franci Gerbec, častni član nepremičninskega združenja FIABCI

· Alenka Kern, vodja sektorja za trženje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

· Breda Pečan, predsednica Odbora DZ za okolje in prostor

· Primož Pirc, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

· Jože Podgoršek, predsednik nepremičninskega združenja FIABCI

· Tadej Slapnik, poslanec DZ

· Sara Viler, članica Odbora DZ za okolje in prostor

· Tanja Šarec, predsednica Združenja najemnikov Slovenije

· Mag. Robert Špendl, direktor podjetja Chronos, okoljske investicije, d.o.o.

· Mag. Andraž Zgonc, podsekretar Urada RS za mladino

· Dr. Roko Žarnić, minister RS za okolje in prostor

Skupaj z gosti in udeleženci posveta nameravamo odkrito spregovoriti o problematikah, ki smo jih tudi sami identificirali kot izzive, hkrati pa želimo oblikovati dejanske odgovore na vprašanja, ki si jih zastavlja vse več mladih posameznikov. Dejstvo ostaja, da je osamosvojitev posameznika danes vse prej kot lahka.

Za več informacij smo vam na voljo na spodnjih kontaktih. Želimo si, da se v sredo srečamo na posvetu.

Lep mladinski pozdrav!

Mladinski svet Slovenije