O-STA

Ustanovljena družba Srednjesavske elektrarne d.o.o.

(Ljubljana, 12.8.2011) - V družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o. že od podelitve koncesije aktivno pripravljamo dokumentacijo za pričetek izgradnje verige hidroelektrarn na srednji Savi. Smo v fazi, ko je bilo za realizacijo projekta potrebno ustanoviti družbo, ki bo izvajala projekt.

Okrožno sodišče v Ljubljani je 11. avgusta 2011 v sodni register vpisalo družbo Srednjesavske elektrarne d.o.o. s sedežem v Trbovljah, na lokaciji obstoječe družbe Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Družba je ustanovljena z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR, predvsem zato, ker še vedno tečejo pogajanja z družbo GEN energija d.o.o., ki smo ji ponudili, da pridobi do 30 odstotni poslovni delež v družbi.

Dodatne informacije: Majna Šilih, Služba komuniciranja HSE, majna.silih@hse.si