O-STA

Naj projekt za mlade 2010

V okviru projekta ZaVedno mladi že drugo leto poteka natečaj za izbor naj mladinskih projektov leta. Na natečaj Naj projekt 2010 se lahko do torka, 20. septembra 2011 prijavijo vsi projekti za mlade, ki so v prejšnem letu bistveno prispevali h krepitvi socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc mladih.

Tudi letos bo potekal natečaj Naj projekt za vse projekte za mlade, katerega namen je spodbujanje aktivnega delovanja v korist mladim, aktivne praticipacije mladih in v smeri omogočanja mladim lažje poti do avtonomije.

Lani so bili med prijavljenimi izbrani trije najboljši projekti leta 2009: 'Naredi si svojo!', Državni kviz 'Mladi in kmetijstvo' in 'Divided God'. Priznanja so bila podeljena na bazarju nevladnih organizacij Festivala Lupa septembra v Ljubljani. Prezentacija, ki vsebuje predstavitve tako zmagovlanih projektov kot vseh lani prijavljenih projektov, je na voljo na www.zavednomladi.si.

Natečaj Naj projekt, ki ga že drugo leto koordinira zavod MOBIN (program Ej!KArtica) v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, društvom ŠKUC in Zvezo tabornikov Slovenije, nacionalne skavtske organizacije, poteka v okviru projekta ZaVedno mladi (www.zavednomladi.si), projekta senzibiliziranja javnosti za teme mladih, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

POGOJI ZA SODELOVANJE

Prijavijo se lahko projekti, ki so se zaključili v letu 2010 in, ki so bistveno prispevali h krepitvi socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc mladih (npr. sodelovanje v demokratičnih procesih, zavzemanje za napredek v družbi in pravice na različnih področjih, krepitev zavesti o kulturni dediščini med mladimi, omogočanje kulturnega izražanja in razvoja ustvarjalnih spretnosti mladih ...).

Prijavitelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, mladinska organizacija ali druga organizacija, ki se ukvarja z mladimi (od 15. do vključno 29. leta) oziroma, ki dela za mlade in, ki je organizirala oz. izvedla prijavljen projekt. Posamezen prijavitelj lahko prijavi največ 3 projekte.

PRIJAVE

Prijavitelj mora izpolniti prijavnico za Naj projekt za mlade 2010 in jo oddati do 20. septembra 2011 v elektronski obliki preko obrazca na www.zavednomladi.si ali na www.EJKArtica.si.

Tako kot lani, mladi lahko tudi sami predlagajo projekt(e), ki po njihovem mnenju zaslužijo naziv Naj projekt za mlade 2010. Obrazec za predlog projekta je prav tako objavljen na www.zavednomladi.si ter na www.EJKArtica.si.

O izbiri naj projektov bo na podlagi prispelih prijav odločala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi. Komisija bo izbrala tri najboljše projekte na podlagi naslednjih kriterijev: kreativnost in inovativnost, vključenost mladih v projekt, vpliv projekta na mlade in okolje. Najboljšim projektom bodo priznanja podeljena predvidoma v septembru oz. oktobru. Podrobnejša pravila sodelovanja na natečaju Naj projekt 2010 so objavljena na www.zavednomladi.si ter na www.EJKArtica.si.

O ORGANIZATORJIH

MOBIN, zavod za mobilnost in informiranje mladih, je nevladna in neprofitna organizacija, ki se ukvarja z informiranjem mladih in skrbi za program Ej!KArtica - evropska kartica za mlade (www.EJKArtica.si). V sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, društvom ŠKUC in Zvezo tabornikov Slovenije MOBIN že drugo leto koordinira natečaj Naj projekt 2010 v okviru projekta ZaVedno mladi (www.zavednomladi.si), v katerem sodeluje 20 konzorcijskih partnerjev. S projektom ZaVedno mladi želimo informirati mlade in hkrati povečati senzibilnost ostalih družbenih skupin za mladinske tematike.

Za vse informacije o natečaju se lahko obrnete na: Zavod MOBIN, info@EJKArtica.si oz. na telefonski št. 01 23 22 312 (Mojca). Za objavo se vam vnaprej zahvaljujemo!

Lep pozdrav,

Mojca Opara

MOBIN, zavod za mobilnost in informiranje mladih

www.EJKArtica.si