O-STA

20. mednarodna elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2011

Ljubljana, 13.9.2011 - najavljamo tradicionalen dogodek: 20. mednarodno elektrotehniško in računalniško konferenco ERK 2011, ki se bo odvijala 19. - 21.9. 2011 v hotelu Metropol v Portorožu.

Elektrotehniške in računalniške konference - ERK so postale tradicionalna srečanja strokovnjakov, ne le na elektrotehniškem in računalniškem področju, temveč tudi na drugih področjih, kjer sta elektrotehnika in računalništvo vključena.

ERK je največje tehniško srečanje pri nas in nudi pregled raziskovalnega dela na strokovnem tehniškem področju v Sloveniji. Konference združujejo interese številnih strokovnih društev, ki skrbijo za program konference na svojih delovnih področjih, hkrati pa organizirajo svoje sestanke, okrogle mize in vabljena predavanja, na katerih se je mogoče pogovoriti o strokovnih problemih, o tehnološkem in znanstvenem razvoju, mednarodnem povezovanju, izobraževalnih programih, o financiranju, zaposlovanju in podobnem.

Zato bo tudi ERK 2011 mozaik, sestavljen iz mnogih drobnih ozko usmerjenih strokovnih srečanj. Ker se bodo vsi dogodki odvijali na istem mestu, bo to omogočalo mnoga interdisciplinarna srečanja in obisk vabljenih predavanj, zanimivih za širši krog poslušalcev. Na konferenci razvijamo slovensko tehniško besedo, ker se slovenskemu jeziku na konferenci nismo povsem odpovedali. Naj opozorimo na osem vabljenih predavanj, na tri goste iz tujine in štiri 4 domače vrhunske predstavitve.

Približno 230 člankov smo uvrstili v program konference in jih tudi letos razdelili v dvanajst strokovnih področjih, ki imajo po več sekcij, poleg osmih vabljenih predavanj in osmih prispevkov za študentsko tekmovanje.

Naj povemo, da bo tako v dvajsetih letih skupno predstavljenih 138 vabljenih predavanj in 4291 rednih predavanj ter 169 študentskih prispevkov. Nagrajena študentska dela so postala izhodišče za vsakoletna IEEE študentska tekmovanja v regiji 8 (Evropa, Azija in Afrika), kjer so naši študenti dobili: 3 prva, 5 drugih in 1 tretje mesto v zadnjih letih. ERK je tudi zibelka študentskih uspehov.

Prijave, urnik, več informacij na www.ieee.si/erk.

VLJUDNO VABLJENI!

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Prof. dr. Baldomir Zajc

predsednik ERK 2011

Prof. dr. Janez Nastran

dekan