O-STA

Po seji nadzornega sveta družbe Petrol d.d.


Ljubljana, 15. september - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na 33. redni seji izvedel postopek vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta. Postopek je bil izveden skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Roman Dobnikar, član uprave za prodajo in marketing je na današnji seji, zaradi osebnih razlogov, nadzornemu svetu ponudil odstop z mesta člana uprave. Člani nadzornega sveta so po razpravi ponujeni odstop sprejeli. Odgovornosti člana uprave za prodajo in marketing bo prevzel predsednik uprave mag. Tomaž Berločnik.

Roman Dobnikar bo ostal v družbi in bo deloval na področjih prodaje in marketinga. Prioriteta pri njegovem nadaljnjem delu bo razvoj prodaje v Sloveniji in na vseh trgih jugovzhodne Evrope, kjer Petrol že posluje. S svojim znanjem in izkušnjami bo skrbel tudi za učinkovit prenos znanja in dobre prakse z razvitega, zrelega trga Slovenije na trge JV Evrope.

Roman Dobnikar je ob tem povedal: "Standarde in znanje z izjemno učinkovitega in zrelega trga Slovenije je potrebno pospešeno prenašati na ostale trge v širši regiji. Trgi jugovzhodne Evrope so za Petrol izrednega pomena, zato bom veliko energije vložil v njihov razvoj, saj bodo ti trgi v prihodnosti zagotovo prinašali še pomembnejši del prihodkov v skupini Petrol."

Roman Dobnikar je zaposlen v Petrolu na različnih delovnih mestih že šestnajst let, skorajda v celotnem kariernem obdobju je neposredno povezan s področjema trgovine in prodaje. Opravljal je naloge analitika za sistem in cene, bil samostojni organizator trgovine, vodja razvojnih projektov, pomočnik direktorja sektorja, direktor podjetja Petrol Skladiščenje d.o.o. in nazadnje član uprave Petrol d.d., Ljubljana.

Predsednik uprave mag. Tomaž Berločnik je dodal: "Spoštujem odločitev Romana Dobnikarja in sem hkrati zadovoljen, da še naprej ostaja v Petrolu. Utrjevanje položaja Petrola v vse bolj zahtevnem mednarodnem in domačem konkurenčnem poslovnem okolju je ena naših najpomembnejših nalog. S pospešenim prenosom odličnih poslovnih modelov in dobrih praks bomo še uspešneje uresničevali strategije na mednarodnih trgih."