O-STA

Veste, kakšna je zakonsko določena količina nadur?

Veste, kakšna je zakonsko določena količina nadur?

Ste ena tistih, ki pogosto opravlja nadurno delo? Ali veste, da lahko traja največ 8 ur na teden, 20 ur na mesec in 170 ur na leto, delovni dan pa lahko traja največ 10 ur?

Zakon hkrati dopušča, da se dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo (na katerikoli ravni), ki ne sme biti daljše od šestih mesecev.

V primeru, da poseben zakon ali kolektivna pogodba (bodisi na ravni dejavnosti ali kolektivna pogodba delodajalca) tako določa, posamezen delavec lahko dela več kot 10 ur dnevno, opravi več kot 8 nadur dnevno in 20 nadur tedensko, vendar v določenem časovnem obdobju (največ šestih mesecev) v povprečju ne sme delati več kot 10 ur dnevno, opraviti več kot 8 nadur tedensko in več kot 20 ur na mesec. Tudi v tem primeru pa delavčev letni fond nadur ne sme preseči 170 ur.

V primeru nadurnega dela je treba upoštevati zakonske določbe o minimalnem dnevnem in tedenskem počitku delavca (155. in 156. člen ZDR).

Z novelo ZDR-A je bila uvedena možnost, da nadurno delo traja več kot 170 ur letno, in sicer največ 230 ur letno, ob pogoju, da delavec s tem soglaša. Delodajalec mora pridobiti pisno soglasje delavca za vsako odreditev nadurnega dela, ki presega 170 ur letno.

Več nasvetov s področja kadrovanja, dohodkov, obračunov in dajatev najdete na NOVEM portalu KaDo profi! Na njem boste našli dnevno sveže informacije, pravilnike, pravne predpise in ostale praktične informacije z garancijo veljavnosti in akutalnosti!