O-STA

SJ MSS - Ob svetovnem dnevu mladine želimo biti slišani

Pozdravljeni!

Jutri, 11. novembra 2011 je svetovni dan mladine. Dnevi kot je jutrišnji so odlična priložnost, da različne družbene in interesne skupine opozorimo nase. Mladi želimo biti slišani in tudi upoštevani!

Zaradi negotovih in neugodnih družbenih razmer za odraščanje in doseganje avtonomije mladih se zgornja meja obdobja mladosti vedno bolj premika navzgor.

Na Mladinskem svetu Slovenije si že kar precej časa prizadevamo za sodelovanje v procesih soodločanja z našimi jasnimi stališči in konkretnimi ukrepi na številnih področjih, ki se dotikajo vseh mladih. Skupaj z organizacijami članicami in partnerskimi organizacijami smo kompetenten sogovornik, zastopnik mladih ter socialni partner oblasti.

Tudi v prihodnjem mandatu želimo nadaljevati zastavljene načrte in udejanjiti ideje, ki bodo sistemsko vplivale na izboljšanje pogojev za mlade pri nas. Političnim strankam smo tako že posredovali in predstavili Volilni program po meri mladih, čez dober teden dni, natančneje v ponedeljek, 21. novembra 2011 ob 17. uri pa vabimo vse mlade kandidate za poslance in poslanke na srečanje v Ljubljani, kjer se bomo skupaj zavezali k delovanju v korist mladih. To bo naše izhodišče za sodelovanje v naprej, saj so sistemske spremembe na področju mladine dolgoročni proces, ki se ne sme ozirati na aktualno sestavo Državnega zbora ali Vlade.

Ob svetovnem dnevu mladine tako pozivamo vse mlade, da se pozanimajo o kandidatih in o njihovih programskih usmeritvah. Da oddidejo na volitve in oddajo svoj glas! Sami smo pozitivno presenečeni, koliko mladih kandidatov se je tudi tokrat znašlo na kandidatnih listah. Z izvolitvijo le-teh pa bomo mladi tudi na ta način del družbenih odločitev, ki nas čakajo v prihodnosti. Podprimo jih!

Za več informacij lahko pišete na pr@mss.si ali pokličete na 041 362 482 (Sara).