O-STA

Predsednik GZS Jožko Čuk v Beogradu obiskal nekatere srbske institucije

Drugi dan obiska slovenske gospodarske delegacije v Beogradu, je predsednik Jožko Čuk obiskal še nekaj pomembnih srbskih institucij. Popoldne se je sestal z dekanom fakultete za strojništvo dr. Žarkom Spasičem, ki je izrazil velik interes za sodelovanje z obema slovenskima fakultetama za strojništvo. Možnosti sodelovanja so predvsem pri različnih projektih, tudi v sodelovanju s slovenskimi podjetji. Predsednik Čuk se je seznanil z delovanjem Akcijskega fonda, ki deluje podobno kot Kapitalski sklad v Sloveniji. Akcijski fond je nevladna institucija, ki ima pomembno vlogo pri privatizaciji srbskega gospodarstva.

Jožka Čuka je sprejel tudi direktor instituta za tehnično znanost prof. dr. Dragan Uskokovič, ki je direktor enega izmed desetih institutov na Akademiji znanosti in umetnosti. Akademija oziroma konkretni institut je močno zainteresiran, da bi v Sloveniji našli strateškega partnerja, saj bi na ta način v Sloveniji koristili intelektualni kapital srbskih strokovnjakov.

Predsednik Čuk se je sestal tudi s predsednikom Gospodarske zbornice Srbije Radoslavom Veselinovićem. Dogovorila sta se za sodelovanje predvsem na organizacijskem nivoju, saj se predstavnikom srbske zbornice zdita slovenski in avstrijski način organiziranja zbornice najprimernejša. Sodelovanje bo vzpostavljeno tudi na mednarodnem nivoju, kjer bo veliko vlogo odigralo predstavništvo GZS v Beogradu.
Na poti domov si bo predsednik Čuk ogledal še gradnjo Mercatorjevega centra.

Gospodarska delegacija, v kateri je bilo 30 slovenskih podjetnikov, danes zaključuje obisk. Obisk je ocenjen kot uspešen, saj je mnogo slovenskih podjetnikov uspelo vzpostaviti prve stike s srbskimi podjetji.