O-STA

PRIZNANJA ZA NAJLEPŠE UREJENO DELOVNO OKOLJE

Do sedaj je bilo okviru projekta Urejeno delovno okolje izpeljanih šest podelitev priznanj za najlepše urejeno delovno okolje. Letos Gospodarska zbornica Slovenije prvič samostojno, na podlagi novih kriterijev in meril oblikuje in izvaja ta projekt.

V zaključnem delu je sodelovalo 26 družb v skupini velikih in malih ter srednjih podjetij iz celotnega slovenskega prostora, ki ga pokrivajo medobčinske gospodarske zbornice, ki so tako kot doslej opravile ocenjevanje na regijski ravni in pripravila predloge za ocenjevanje na ravni države.

Komisija je v mesecu marcu in aprilu 2002 obiskala vse družbe in jih na podlagi veljavnih kriterijev in meril razvrstila glede na njihov prispevek urejenemu delovnemu okolju. Komisija je z zadovoljstvom ugotovila, da je med managerji vedno več prizadevanja za urejeno delovno okolje.

Nagrajenci za leto 2001

Velika podjetja

Prvo mesto v skupini velikih podjetij si delita Gorenje, Velenje in Mesna industrija Primorske, Nova Gorica, ki sta oba že bila na samem vrhu preteklih ocenjevanj, in sicer Gorenje leta 1997 in Mesna industrija Primorske leto poprej, leta 1996.

GORENJE, VELENJE, je družba, ki je po prejemu priznanja za najbolj urejeno družbo v državi leta 1997, nadaljevalo s prizadevanjem k urejenemu okolju, ki je prijazno vsem, ki so v družbi vključeni v delovni proces ali pa z družbo sodelujejo kot poslovni partnerji.
V letu 2000, ob 50-letnem jubileju, v katerem je družba dosegla nekatere vrhunce in se predstavila z najvišjimi oblikovnimi, tehničnimi in tehnološkimi dosežki je hkrati uvajala novo tehnologijo, prijaznejšo okolju in uporabniku.

Z ureditvijo krožnega prometa ob vstopu v podjetje, s cvetličnim otokom in postavitvijo umetniške plastike je dosegla vtis velikega, močnega, urejenega, okolju prijaznega podjetja, ki ima jasno začrtano prihodnost in ki se poleg uveljavitve svojih proizvodov v svetu želi dokazati v enaki meri na področju okolju prijazne družbe, tudi na širšem evropskem prostoru.


MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE, NOVA GORICA je družba tradicije in kakovosti. Nosilec velikega števila priznanj za vrhunske izdelke.

Toda hkrati je s tradicijo proizvodnje vrhunskih izdelkov že dolgo povezana tudi skrb in pozornost za urejeno in prijazno delovno okolje tako za delavce kot za poslovne partnerje.

Od prejema priznanja za najbolj urejeno podjetje v državi leta 1996, nenehno usmerja svoj razvoj vlaganja in pozornost ne le na dejavnike, ki zagotavljajo večjo kakovost in gospodarnost poslovanja, ampak še posebej v uporabo okolju prijazne tehnologije.

Mesna industrija Primorske je ves čas vodenja projekta Urejeno delovno okolje v samem vrhu tako na ravni regije kot države in je vzgled in motiv za številne družbe, ki jo želijo dohiteti in prehiteti. Obdržati se v vrhu je še posebej zahtevno. Mesni industriji Primorske to uspeva.

Drugo mesto v skupini velikih podjetij je pripadlo družbi BSH, Nazarje, ki letos prvič sodeluje v tem projektu.

BSH HIŠNI APARATI, Nazarje je izjemen proizvajalec malih gospodinjskih aparatov, ki jih domala v celoti trži v izvozu. Sodobna tehnologija, angažiranost vseh udeležencev delovnega procesa na najbolj različnih ravneh, zavoljo svojega odgovornega dela in postopkov, zahteva tudi urejeno okolje. To je doseženo na vseh ravneh in še posebej z urejenim okoljem.

Družba je zaradi pogosto prisotnih razmer – povodnji, uredila poseben načrt varovanja, ki je usklajen s celotnim okoljem in je hkrati tudi primerna in učinkovita zaščita.

Popoln izgled in funkcionalnost celotnega prostora pa bo dosežena z načrtovanimi urbanističnimi rešitvami.

Tretje mesto v skupini velikih podjetij si delita Pivovarna Laško, ki je leta 2000 že bila na prvem mestu in družba Plama – Pur, Podgrad, ki se je letos prvič uveljavila in vstopila v skupino nagrajencev.

PIVOVARNA LAŠKO je bila prejemnica priznanja za najbolj urejeno podjetje že v letu 2000. Intenzivno vlaganje v posodobitev in avtomatizacijo proizvodnega procesa ter polnilnega procesa, ki je bilo zaključeno v preteklem letu je razlog, da se Pivovarna Laško danes odlikuje z najsodobnejšo tehnologijo proizvodnje in polnjenja piva in vode.

Pomemben korak družbe je dokončan projekt čistilne naprave. Pri vodnih virih je v ospredju predvsem vlaganje v ohranitev varnosti oskrbe in kakovosti vode.

V družbi so sočasno posvetili pozornost urejanju delovnega okolja v proizvodnem procesu, skrbijo za zunanjo ureditev in izgled družbe, ki je sleherni dan v stiku s številnimi obiskovalci in potrošniki.


PLAMA – PUR, PODGRAD si šele utrjuje mesto v klubu večjih in uspešnejših evropskih proizvajalcev in predelovalcev mehkih poliuretantskih pen, na planoti slovenskega krasa, sredi surove lepote Brkinov. Zaradi krhkega naravnega ravnovesja na prostoru, kjer se nahajajo, svoja znanja in ne majhna finančna sredstva vlagajo v tehnologijo, ki ne ogroža narave in človekovega okolja. Njihovi izdelki, te v večini primerov razvijajo domači strokovnjaki, so človeku prijazni. Na njihovih zelenicah rastejo grmovnice in cveti barvito cvetje.

Ob novih naložbah, te so pravkar dokončali, so sočasno uredili okolje kot enega od pomembnih elementov za doseganje delovnih učinkov in prijaznega okolja za vse tiste, ki se z družbo srečujejo.

Mala in srednja podjetja

Prvo mesto si v tej skupini, enako kot v skupini velikih podjetij, delita AKA PCB, Lesce, zmagovalec v letu 1999 in Peloz, Loka pri Novi Gorici.

AKA PCB, LESCE proizvajalec tiskanih vezij je podjetje, ki po treh letih sodelovanja v tem projektu že drugič prejema priznanje za najbolj urejeno podjetje v državi. Podjetje se nenehno posodablja, uvaja okolju prijazne tehnologije, zato v tehnološko-proizvodnem procesu uporablja avtomatiziran zaprt sistem za popolno recikliranje jetkal in odpadne vode.

Družba skrbi za urejeno delovno in zunanje okolje. Načrtuje tudi širitev proizvodnih obratov, ki bodo enako kot sedanja prijetna za delavce in poslovne partnerje pa tudi harmonično vključena v krajino.

PELOZ, LOKA PRI NOVI GORICI je mlado in na videz majhno družinsko podjetje, ki v projektu sodeluje drugo leto, pa je že prejemnik priznanja za najbolj urejeno v skupini malih in srednjih podjetij v državi.

Njegovi reprezentativni mesni izdelki so izdelanih po starih tradicionalnih receptih, za sušenje izkoriščajo naravne podnebne danosti, ki so značilne za Vipavsko dolino.
Peloz se je že ob ustanovitvi odločil, da bo tehnološko sodobno, urejeno in ekološko prijazno podjetje, zato so zgradili tudi lastno čistilno napravo.
Na lokaciji, kjer so umeščeni, delujejo kot urejen park sredi polja.


Drugo mesto v tej skupini sta dosegla Plinarna Maribor, Maribor in Prevent Tro, Prevalje, ki prvič sodelujeta v tem projektu.

PLINARNA MARIBOR njeni začetki segajo v leto 1869, ko je Georg Graff iz Bavarske pridobil pravico za ustanovitev privatnega koncesioniranega podjetja za plinsko razsvetljavo v Mariboru. Družba je do današnjih dni imelo veliko mejnikov v svojem razvoju.

Plinarna Maribor je danes zelo uspešna družba, izredno delovno urejena in okolju prijazna, ki skrbi, da bo s svojih delovanjem prijazna do ljudi in narave.

Plinarna Maribor je ob svojih naložbah hkrati skrbela tudi za ureditev širšega okolja in tako dosegla kakovostno ureditev celotnega urbanega področja.

PREVENT TRO, PREVALJE tovarna rezilnega orodja, že od daleč vzbudi zanimanje poslovnih ali naključnih obiskovalcev saj z veliko mero skrbi za urejeno okolje, ki vidno izstopa v sicer urbano urejeni okolici.

Podobna temu je tudi notranja urejenost proizvodnih in poslovnih objektov, ki v resnici omogočajo prijetno in ustvarjalno delovno okolje, kar je še posebej pomembno, saj gre za industrijo, ki take razmere tudi nujno zahteva.

Videz je, da bo tudi prihodnji razvoj šel v smeri vzporednega urejanja proizvodnih objektov in urejenega okolja, saj je po mnenju vodstvenega teama to edina možna podlaga za dobre poslovne rezultate.

Tretje mesto pripada družbi Inox, Černelavci.

INOX, ČERNELAVCI sodi med najbolj urejena mala podjetja v državi, vendar so ga nekateri med sodelujočimi v projektu, v tekmi za vrh, za las prehitela. Inox nenehno dograjuje svoj proizvodnji program, ki je zelo raznovrsten in domala optimalen.

Inox zgledno skrbi za delavcem prijazno delovno okolje, za zunanji izgled in uspešno posluje. Tudi prihodnost je zagotovo zaznamovana s sloganom: Inox - kakovost, ki traja.