O-STA

Sporočilo Statističnega urada ob mednarodnem dnevu študentov 2011

Spoštovani,

ob letošnjem mednarodnem dnevu študentov, ki bo v četrtek, 17. novembra, smo na spletnih straneh Statističnega urada RS v posebni objavi zbrali nekaj podatkov o študentih v Sloveniji in primerjalno v državah članicah EU:


Mednarodni dan študentov 2011: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4342


Povzetek novice:
Med prebivalci Slovenije, starimi 19-23 let, je študent vsak drugi. V študijskem letu 2008/2009 je študiralo v tujini 2,2 % slovenskih študentov.