O-STA

Equant najavlja storitve globalne IP telefonije

Nova storitev je prvi primer globalno dostopne rešitve, ki omogoča IP telefonijo neposredno med delovnimi mesti ob zagotaljanju kakovosti, ki je najmanj primerljiva s tradicionalnimi telefonskimi povezavami
Atlanta, februar 2002 – Equant (NYSE: ENT) (Eurinext Paris: EQU) je predstavil globalno IP telefonijo, naslednji velik korak k zagotavljanju polnega nabora govornih storitev, ki bo multinacionalnim podjetjem omogočil gladek prehod s tradicionalnih telefonskih storitev na storitve paketne telefonije, temelječe na internetnem protokolu (IP), le-te pa bodo tekle prek istih omrežij kot podatki in video.

“Predstavitev IP telefonije pomeni, da lahko Equant multinacionalnim podjetjem ponudi celovit nabor omrežnih storitev, ne glede na to, na kateri stopnji prehoda od tradicionalnih telefonskih storitev k IP telefoniji in na protokolu IP temelječih navideznih zasebnih omrežjih se podjetja nahajajo” je dejal Arjen Maarleveld, vodja izdelkov pri Equantu. “Še posebej se bomo posvetili podpori potreb za prenos govora pri strankah, ki želijo preiti na hitro se razvijajoče storitve združenega prenosa govora, videa in podatkov na osnovi protokola IP.”

Ob nadaljnjem zagotavljanju podpore podjetjem, ki uporabljajo zasebne telefonske centrale in tradicionalne govorne storitve, Equant ponuja govorne storitve za IP navidezna zasebna omrežja, kakor tudi poln nabor sotritev IP telefonije. Equant lahko ponundi tako bogat nabor storitev za prenos govora zaradi svojega homogenega globalnega omrežja in močne partnerske povezave z vodilnim proizvajalcem omrežne opreme, podjetjem Cisco Systems, katerega prilagodljiva rešitev za izvedbo navideznih zasebnih omrežij na osnovi protokolov IP in MPLS omogoča razvrščanje podatkov in govora v različne storitvne razrede (CoS – Class of Service).

Predstavitev storitev IP telefonije je plod intenzivnega večmesečnega dela raziskovalnih in razvojnih skupin Cisca in Equanta, ki so s skupnim delom pripravile rešitev, temelječo na Ciscovih mnogostoritvenih usmerjevalnikih, arhitekturi AVVID in Ciscovem sistemu IP telefonije.

Equantova storitev IP telefonije ponuja praktično neomejeno razširljivost, z možnostjo uporabe storitve v 60 državah in področjih, ter možnostjo zaključevanja klicev v veš kot 237 držvah oziroma področjih, v 40 državah pa je podprto tudi prejemanje klicev v center za stike s strankami (Contact Center). Equant bo stranke v prehodu na prenos govora prek IP zasebnih omrežjih in IP telefonijo podprl z različnimi profesionalnimi stortivami s področja IP telefonije, storitvami izvedbe in vzdrževanja ter storitvami oddaljenega nadzora in upravljanja omrežij.

O podjetju Equant
Equant (NYSE: ENT) (Euronext Paris: EQU) je vodilno podjetje na področju globalnih IP in podatkovnih storitev za multinacionalna podjetja. Dokumentacija za novinarje v elektronski obliki, ki vključuje predstavitev storitev IP telefonije, seznam referenčnih strank storitve Equant IP VPN, izjave strank in analitikov ter študijske primere, je dostopna na naslednjem spletnem naslovu: http://www.equant.com/content/xml/press_release_voicecon_25_02.xml

O podjetju Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vodilni proizvajalec omrežnih rešitev za internet. Novice in informacije so na voljo na www.cisco.com

Cisco, Cisco Systems in logotip Cisco Systems so registrirani zaščitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovi podružnic v ZDA in drugih državah. Vsi drugi zaščitni znaki, omenjeni v tem dokumentu, so last odgovarjajočih podjetij in ustanov.