O-STA

46. državno tekmovanje iz znanja kemije za osnovne šole


V soboto, 10. marca 2012, bo istočasno na petnajstih osnovnih šolah po vsej Sloveniji potekalo že 46. državno tekmovanje iz znanja kemije za osnovnošolce v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Ob tej priložnosti se bo 1.760
učenk in učencev pomerilo za srebrna in zlata Preglova priznanja ter za naslove državnih prvakov v posamezni skupini. Pravico udeležbe na državnem tekmovanju so si zagotovili na šolskih tekmovanjih 23. januarja, katerih se je na 423 šolah po Sloveniji udeležilo 8.448 učencev in učenk.


Državno tekmovanje bo potekalo na naslednjih šolah:

· OŠ Maksa Durjave, Maribor · OŠ Milana Šuštaršiča, Ljubljana · OŠ Belokranjskega odreda, Semič · OŠ Kapela · OŠ Simona Jenka, Kranj · OŠ Franja Goloba, Prevalje · OŠ dr. Aleš Bebler-Primož, Hrvatini · OŠ Kanal· OŠ Ljudski vrt, Ptuj · OŠ Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica · OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje · OŠ Nazarje · OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Debro · OŠ Brezovica pri Ljubljani · OŠ Pesnica

Program tekmovalnega dne je na vseh 15 lokacijah naslednji:

· do 9:00 prihod tekmovalcev na šolo gostiteljico

· 9:00 otvoritev tekmovanja

· 9:30-10:30 tekmovanje

· 10:30 malica za sodelujoče

Cilji tekmovanja iz znanja kemije so zlasti:

  • širjenje in poglabljanje znanja kemije,
  • popularizacija kemije,
  • primerjanje znanja med učenci in dijaki,
  • usposabljanje in spodbujanje mladih za uporabo znanja kemije v praksi in vsakodnevnem življenju,

· odkrivanje nadarjenih in spodbujanje njihovega nadaljnjega razvoja,

· ozaveščanje mladih o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Kordež (mija.kordez@zotks.si, 01 42 50 775).