O-STA

3.720 osnovnošolcev je tekmovalo v ekoznanju

Ljubljana, 12. marec 2012 - Slovenski osnovnošolci tudi letos nabirajo ekoznanje in tekmujejo za naziv največjih ekofac. Na šolskih tekmovanjih v Ekokvizu, ki so prek spleta potekala na 153 osnovnih šolah po vsej Sloveniji, se je pomerilo 1.240 ekip. Teme, ki jim je bil posvečen tokratni Ekokviz, so bili odpadki, voda in prehrana. Tričlanske tekmovalne ekipe, ki so se v posameznih regijah najbolje odrezale, se bodo uvrstile na državno tekmovanje, ki bo aprila.

Ekošole, ki sodelujejo na Ekokvizu, so razdeljene v osem regij. Največ ekip, kar 338, je tekmovalo v mariborski regiji. Sledili sta ji osrednjeslovenska regija s 330 sodelujočimi ekipami in pomurska s 173 ekipami. V novomeški regiji je tekmovalo 155 ekip, v celjski 171, v obalni 79, severnoprimorski 52 in v gorenjski regiji 14 ekip. Učno gradivo za Ekokviz je prilagojeno starostnim skupinam otrok, ki sodelujejo. Šestošolci so tokrat obravnavali odpadke, sedmošolci vodo in osmošolci prehrano. Slovenija sodi med najbolj dejavne države v okviru vseevropskega programa Ekošola, saj je vanj vključenih 740 šol, vrtcev in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov. "Ustanove, ki so vključene v program Ekošola, vsako leto izvedejo vrsto dejavnosti, namenjenih okoljski vzgoji in izobraževanju, med katerimi je tudi Ekokviz. Na njem sodelujejo učenci 6., 7. in 8. razredov, ki s tem pridobijo poglobljeno poznavanje posameznih tem s področja varstva okolja. To znanje se prepleta z njihovimi ostalimi okoljskimi dejavnostmi in tako jih celovito izobražujemo za okolju prijazen način življenja. Še posebej pomembno je, da tako pridobljeno znanje in navade prinašajo tudi domov in jih širijo na svoje starše in druge družinske člane, ki v svoji mladosti niso bili deležni okoljskega izobraževanja," je dejal Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola.

"Kot partner v Ekokvizu sodelujemo že četrto leto. Namenjen je osnovnošolcem, s katerimi odgovorno skrbimo za našo prihodnost in pridobljeno ekoznanje uspešno prenašamo v vsakdanje življenje. Tudi letos zaznavamo nadaljevanje pozitivnega odziva na Ekokviz, za kar pa so v prvi vrsti zaslužni mentorji. Na ta način vsi skupaj aktivno spodbujamo razvoj na področju varovanja okolja, ki je hkrati tudi temeljni pogoj za delovanje celotne družbe," je povedala Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za korporativno komuniciranje v Telekomu Slovenije, "prav zaradi poslanstva Ekokviza in tako odmevne vseslovenske družbeno odgovorne akcije v družbi Telekom Slovenije s ponosom podarjamo najboljšim trem šolam v Ekokvizu sredstva, namenjena konkretnim okoljskim naložbam. Verjamemo, da bo tudi zaradi tega jutrišnji svet veliko boljši".

Kot je povedala mentorica Ekokviza na OŠ Marije Vere Kamnik Katarina Komatar, je bilo letošnje zanimanje za sodelovanje izjemno, saj so sodelovali skoraj vsi šestošolci. Učence pritegnejo k sodelovanju zanimive ekološke vsebine iz gradiva. Odkar so gradiva in tekmovanje interaktivna, so za učence še bolj privlačna, kar se kaže tudi pri samostojnem delu. "Priprave potekajo delno v šoli v računalniški učilnici, takrat ekipe skupaj prebirajo učno gradivo in vadijo na vprašanjih, veliko časa pa učenci namenijo učenju tudi doma", pravi mentorica Petra Skočir iz OŠ Louisa Adamiča Grosuplje.

Ekokviz že vse od sklenitve partnerstva s Telekomom Slovenije v celoti poteka prek spleta - učno gradivo, vprašanja za vajo, vsa navodila in informacije ter tudi tekmovalna vprašanja so tekmovalcem in mentorjem na voljo na http://eko.telekom.si. Predvsem zaradi privlačnega načina tekmovanja se število tekmovalcev v Ekokvizu nenehno povečuje.