O-STA

Družba SRESA na današnji skupščini dobila nadzorni svet

(Ljubljana, 20.3.2012) - Danes je na potekala prva skupščina družbe Srednjesavske elektrarne d.o.o. (SRESA). Na njej so izvolili nadzorni svet; sestavljajo ga strokovni kadri družbenikov, ki prihajajo tudi iz lokalnega okolja, kjer se bodo gradile hidroelektrarne na srednji Savi. Nadzorni svet sestavljajo Marjana Molan, Marko Štrigl in Janez Žlak (vsi trije na predlog HSE), Drago Polak in Mitja Dušak (oba na predlog SEL) ter Primož Stropnik (na predlog GEN energije). Skladno s sklepi današnje skupščine se bodo računovodski izkazi sestavili v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, določen pa je bil tudi postopek za imenovanje direktorja družbe na osnovi pogojev v družbeni pogodbi. Predsednik nadzornega sveta družbe SRESA bo izbran na prvi konstitutivni seji naslednji mesec.

SRESA je bila ustanovljena avgusta 2011. Družbeniki - HSE d.o.o. (60 %), Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. (30 %) in GEN energija d.o.o. (10 %) - si bodo prizadevali za čim prejšnji začetek, izgradnjo in upravljanje hidroelektrarn na srednji Savi, in sicer v skladu z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in Odločbo Vlade Republike Slovenije z dne 22.12.2005, s katero je bila HSE podeljena koncesija za rabo vode in proizvodnjo električne energije na srednji Savi. Hidroelektrarne na srednji Savi bodo pomembno prispevale k izpolnitvi zahtev direktive EU o obnovljivih virih energije, omogočile večjo fleksibilnost obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije ter z vključevanjem domačih podjetij pospešile gospodarsko aktivnost v državi.

Vsi sklepi na skupščini so bili sprejeti soglasno.