O-STA

"Nova številka, stari prijatelji"

Ljubljana, 22. marca - TOM telefon, ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, pričenja s kampanjo "Nova številka, stari prijatelji". V skladu z direktivo Evropske komisije, ki uvaja poenotene telefonske številke za vse humanitarne projekte na območju Evropske unije, bo jutri pričela delovati nova številka 116 111. Novosti so predstavili na novinarsko konferenci. Mediji, ki bi želeli objaviti nove oglase, jih lahko najdejo na spletni strani www.zpms.si.

Častna gostja tiskovne konference je bila dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja človekovih pravic RS, ki delovanje TOM telefona spremlja in podpira že vrsto let, spregovorila pa je o pomenu TOM telefona z vidika človekovih pravic. O razlogih za sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in TOM telefonom so spregovorile ga. Janja Romih, vodja sektorja za storitve in programe socialnega varstva z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ter Darinka Pavlič Kamien, vodja službe za korporativno komuniciranje iz Telekoma Slovenije. Predsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije mag. Franc Hočevar je predstavil Telefon za otroke in mladostnike - TOM kot eno od blagovnih znamk Zveze prijateljev mladine Slovenije, Darja Groznik, predsednica Nacionalne mreže TOM, pa je predstavila potek kampanje "Nova številka, stari prijatelji" z novimi radijskimi in televizijskimi oglasi.

TOM telefon je edinstveni projekt, ki že od leta 1990 zagotavlja pomembno vez med svetovalci - prostovoljci in mladostniki, ki se znajdejo v dvomu ali življenjski stiski. Gre za telefon, ki ga je leta 1990 ustanovila Zveza prijateljev mladine Slovenije. Od leta 2006 je v mrežo TOM telefonov povezanih 7 svetovalnih skupin po vsej Sloveniji (Idrija, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Tolmin, Velenje).

Telefon predstavlja dragoceno vez z otroki in mladostniki v starosti od 10 do 18 let, ki iščejo nasvet ali pomoč, in letno zabeleži prek 30.000 klicev, med katerimi jih je okoli 7.000 deležnih posebne analize. Informacije, zbrane prek telefona, so pogosto edini vir informacij o težavah, s katerimi se soočajo otroci in mladostniki po vsej državi. Ker so klici anonimni, svetovalci pa usposobljeni, je TOM zelo dragocen ne le kot krizni telefon, temveč tudi kot vir informacij. Glavnina klicalcev je starih od 12 do 15 let. Najpogostejše teme klicev pa so vprašanja, povezana z ljubeznijo, telesnim razvojem in spolnostjo, odnosi v družini in s sovrstniki, težavami v šoli, odvisnostjo in tudi zlorabami - tako fizičnimi kot psihičnimi. Telefon deluje na temelju prostovoljstva. Izkušeni in strokovno usposobljeni svetovalci opravljajo svoje delo brez plačila.

Projekt bo jutri doživel pomembno in za uporabnike veliko spremembo. Evropska komisija je namreč državam članicam Evropske unije naložila dolžnost, da uskladijo sistem telefonskih številk za storitve, ki zagotavljajo "posebno družbeno potrebo". Med te je v Sloveniji uvrščena tudi telefonska številka TOM telefona. Ta se bo po novem glasila 116 111.