O-STA

Delež TEŠ v proizvodnji električne energije v tem obdobju presega 50 odstotkov

(Ljubljana, 26.4.2012) - V tednu od 16. do 22. aprila 2012 je bilo v Sloveniji proizvedene 144,9 GWh električne energije, od tega v TEŠ 73,0 GWh, kar predstavlja več kot 50 odstotkov vse električne energije, proizvedene v Sloveniji. Ostala električna energija je bila proizvedena iz obnovljivih virov, predvsem v hidroelektrarnah skupine HSE. V istem obdobju je poraba električne energije znašala 233,5 GWh.

Razliko med porabo in proizvodnjo električne energije je bilo v tem obdobju zaradi remonta v NEK potrebno zagotoviti iz uvoza. Uvožena električna energija predstavlja odliv sredstev iz Slovenije, poleg tega pa je električna energija iz uvoza za opazovano obdobje tudi precej dražja od spleta cen električne energije, proizvedene v Sloveniji.

Potrebno je tudi poudariti, da se kljub sorazmerno nizki gospodarski aktivnosti poraba električne energije povečuje, in sicer je povečanje te porabe za prve tri mesece letošnjega leta znašalo dva odstotka. Razlogi za to so predvsem v povečani stopnji učinkovite rabe energije za potrebe ogrevanja v tem obdobju. Povečana uporaba toplotnih črpalk za namen ogrevanja sanitarne vode in prostorov zmanjšuje porabo fosilnih goriv, povečuje pa porabo električne energije. Za vsako energetsko enoto zmanjšanja porabe fosilnega goriva se v takšnem procesu poveča poraba električne energije za 0,2-0,3 energetske enote.

"Skupina HSE kot največji proizvajalec in trgovec z električno energijo s svojimi proizvodnimi enotami v vsakem trenutku omogoča stabilno oskrbo Slovenije z električno energijo. Predvsem v razmerah, kot so bile značilne za prvo tromesečje letošnjega leta, pa slovenski elektroenergetski sistem in njegovi odjemalci potrebujejo zanesljivo proizvodno enoto, kakršna bo nadomestni blok 6 TEŠ. Ta bo tudi v času krize dobav električne energije služil kot osrednji steber oskrbe," dodaja mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE.

Dodatne informacije: Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE, petja.rijavec@hse.si