O-STA

SJ MSS - Novinarska konferenca pred Ključno konferenco mladih 2012

Pozdravljeni!

Ljubljana, 15. maj 2012 - Ključna konferenca mladih, ki bo v četrtek, 17. in petek, 18. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer bo osem mladinskih mrež mladim, mladinskim delavcem, političnim odločevalcem, pedagogom, raziskovalcem, medijem in vsem ostalim zainteresiranim predstavilo modele dobre prakse in ugotovitve, ki bodo koristile mladinskim delavcem tako pri delu znotraj mladinske organizacije kot tudi pri delu z mladimi v drugih institucijah.

Na tiskovni konferenci so spregovorili direktor Urada RS za mladino, mag. Peter Debeljak, višji svetovalec Zavoda RS za šolstvo (področje ESS) dr. Andrej Fištravec in vodja projekta ZaVedno mladi, ki v imenu osmih mrež organizira Ključno konferenco mladih, Sara Drašković.

Mag. Peter Debeljak, direktor Urada Republike Slovenije za mladino, je povedal, da je ključna konferenca mladih priložnost, da se preveri v kolikšni meri so bili zastavljeni cilji v posameznih programih mrež, doseženi. Hkrati je dejal, da je to priložnost za finančno, kadrovsko in konceptualno okrepitev mladinskega sektorja. Je pa še veliko več, saj ponuja možnost ustvarjanja spodbudne klime, strukturirane debate, gre namreč za srečanje vseh delujočih v mladinskem sektorju.

Višji svetovalec Zavoda RS za šolstvo, dr. Andrej Fištravec, je o mladinskem sektorju dejal, da bi lahko predstavljal most do ostalih sektorjev, vendar je zaenkrat pot do ostalih sektorjev otežena. Je pa sicer mladinski sektor tisti, ki je neke vrste nadsektor in to ne samo zato, ker pokriva posebno družbeno skupino, v starosti od sedem do trideset let, temveč tudi in predvsem zaradi specifičnega družbenega položaja mladih v družbi. Mladostništvo se je kot družbeni koncept konstruiralo relativno pozno, v času, ko produkcija družb ni bila več mogoča na način prenašanja starih oziroma obstoječih kulturnih obrazcev. V tem pogledu je mladina zelo zanimiv sodoben konstrukt, preko katerega se odraža, v kolikšni meri je posamezna družba pripravljena sprejeti izzive in z njimi živeti.

Vodja projekta ZaVedno mladi, ki v imenu osmih mrež organizira Ključno konferenco mladih, Sara Drašković, je na tiskovni konferenci pojasnila, da je Ključna konferenca mladih dodana vrednost njihovim projektom ter hkrati zaključek triletnega delovanja posameznih mrež. Namen Ključne konference mladih je doseganje še večjih učinkov ter njihova spoznanja deliti z večjim krogom ljudi. Gre za prenos treh sporočil in sicer, da je mladinsko delo ključno za reševanje težav mladih, da je mladinski sektor tisti, ki mora in naj bi predstavljal most do ostalih sektorjev ter da so mladi posebna generacija, ki mora imeti posebno vlogo med ostalimi generacijami. Predstavila je še program konference, ki bo potekala dva dni, 17. in 18. maja 2012, v dopoldanskem in popoldanskem času. Dopoldanski del bo obsegal posamezne predstavitve mrež, v popoldanskem delu pa bodo organizirane razne programske aktivnosti, kjer bo šlo za predstavitev dosedanjega dela in rezultatov, kateri so neposredno uporabni za praktično delo z mladimi.

O samem programu konference lahko več preberete na: http://www.konferencamladih.si/.

V kolikor potrebujete še več informacij, smo vam na voljo na pr@mss.si ali 041 362 482 (Sara).