O-STA

Izobraževanje iz tehniške kakovosti in evropske tehniške zakonodaje za laboratorije jugovzhodne Evrope

Ljubljana, 11. 6. 2012: V okviru projekta IPA 2011 (Instruments for pre-accession), ki poteka od marca 2012 do konca leta 2013, bo v Ljubljani med 11. in 15. junijem 2012, v organizaciji Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko, Laboratorija za metrologijo in kakovost, potekalo šolanje predstavnikov laboratorijev in akreditacijskih organov iz držav zahodnega Balkana in Turčije.

European Committee for Standardization (CEN) je kot pogodbenik Evropske Komisije na javnem razpisu izbral pod pogodbenika Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost (UL FE-LMK), za izvedbo projekta IPA 2011 (Instruments for pre-accession). Naloga laboratorija je organizacija preskušanja usposobljenosti (Proficiency testing) med laboratoriji na področju zahodnega Balkana (Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Kosova (UNSCR 1244/99), bivše jugoslovanske republike Makedonije (FYRM), Srbije) in Turčije, v skladu s pogodbo (Contract N°: CEN/TA LT Consultant/2012-001) in Annex II: Terms of Reference - Proficiency Testing), ki podpira pogodbo (EC contract 2011/270-456 IPA QI Western Balkans and Turkey). Šolanje bodo poleg strokovnjakov UL FE-LMK izvajali uveljavljeni strokovnjaki iz Slovenije. Področja, na katerih se bodo izvajala preskušanja usposobljenosti v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC 17043:2010, so bila izbrana na osnovi izraženih zahtev sodelujočih laboratorijev in pokrivajo področja temperature, pitne vode, mase, dolžine, elektrike, vina, goriva, sedimentov in hrane. Po izvedenih med laboratorijskih primerjavah na omenjenih področjih bodo analizirani rezultati predstavljeni na zaključnem šolanju v oktobru leta 2013.

Cilji projekta so:

· izgradnja omrežij laboratorijev na prioritetnih področjih delovanja v pristopnem obdobju,

· primerjava tehnične usposobljenosti laboratorijev zahodnega Balkana in Turčije z laboratoriji v EU/EFTA,

· šolanje laboratorijskega osebja za dvig kakovosti laboratorijskih merilnih zmogljivosti,

· šolanje laboratorijskega osebja predstavnikov nacionalnih akreditacij za ustrezno izvedbo preskušanja usposobljenosti,

· šolanje laboratorijskega osebja in predstavnikov nacionalnih akreditacij na področju laboratorijskega managementa.

Namen projekta je prenos znanja s področja evropske tehniške zakonodaje (akreditacija, standardizacija, meroslovje in sistemi kakovosti) na laboratorije in institucije, ki se v državah kandidatkah za pristop v EU vzpostavljajo ali pripravljajo na implementacijo evropske tehniške zakonodaje. Tekoči projekt predstavlja tretji projekt s področja implementacije evropske tehniške zakonodaje (CARDS 2006, IPA 2008), ki ga vodi UL FE-LMK.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Predstojnik Laboratorija za metrologijo in kakovost

Prof. dr. Janko Drnovšek

janko.drnovsek@fe.uni-lj.si