O-STA

Novinarska konferenca Statističnega urada, torek, 31.7. ob 10.30: inflacija v juliju, ekonomske razlike med statističnimi regijami


v torek, 31. julija 2012, ob 10.30
v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,
v Palači D.S.U., Litostrojska cesta 54, Ljubljana.
Tokrat Vam bomo predstavili:

· podatke o inflaciji za letošnji julij, ki jih bo komentirala generalna direktorica mag. Irena Križman;

· primerjavo med statističnimi regijami po ekonomski moči, merjeni v BDP-ju in v razpoložljivem dohodku na prebivalca; primerjalna analiza bo odgovorila na vprašanja kot:

o kolikšne so razlike med slovenskimi statističnimi regijami,
o kako odstopata od slovenskega povprečja ekonomsko najmočnejša in najšibkejša statistična regija in kakšni so razlogi,
o v katerih državah članicah EU so medregionalne razlike največje, v katerih najmanjše ter kam v teh primerjavah sodi Slovenija.

Analizo bosta predstavila Bojan Mavec in Romana Korenič, strokovnjaka v Sektorju za makroekonomske statistike.

V publikaciji Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji, ki bo izšla ob tej priložnosti, pa bodo pregledno prikazani izbrani ekonomski in socialni kazalniki za preteklo obdobje.

Veselimo se Vaše udeležbe.