O-STA

Adriatic kapitalsko vstopil v Kirurški sanatorij Rožna dolina

Zavarovalna družba Adriatic se je kapitalsko in poslovno povezala s Kirurškim sanatorijem Rožna dolina. Razloge za strateško navezo z vrhunsko zasebno medicinsko ustanovo je Adriatic objavil na tiskovni konferenci, na kateri so predstavili tudi sodelovanje z AMZS in poslovne rezultate.

S kapitalskim vložkom je Adriatic pridobil v Kirurškem sanatoriju 31,54 % delnic. Vstop Adriatica v Kirurški sanatorij Rožna dolina pomeni pričetek izgradnje lastne mreže izvajalcev zdravstvenih storitev po vzoru tujih zdravstvenih zavarovalnic. Razlog za kapitalsko in poslovno sodelovanje je predvsem dolgoročna usmeritev Adriatica, kot delno specializirane zdravstvene zavarovalnice, v razvoj pravih prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj oziroma v privatna zdravstvena zavarovanja. Za oba poslovna partnerja pa je to pomemben korak v razvoju lastne dejavnosti.

Kirurški sanatorij Rožna dolina je ustanova, ki zavarovancem oziroma pacientom omogoča preglede in kirurške posege brez čakalnih vrst, pacient pa sam določa datum operacije. Vrhunski specialisti kirurgi pacienta spremljajo od prvega obiska bolnišnice do zaključka zdravljenja. Število operativnih posegov in ambulantnih pregledov v sanatoriju narašča, lani so opravili 9198 pregledov in 1400 kirurških posegov. Vrhunske zdravstvene storitve sanatorija bo lahko Adriatic ponudil svojim zavarovancem, tovrstno povezovanje zavarovalnic in zdravstvenih institucij pa kot optimalno potrjujejo tudi izkušnje iz tujine. Adriatic že deseto leto uspešno izvaja zdravstvena zavarovanja, zaupa mu prek 260.000 zdravstvenih zavarovancev. S 1312 izvajalci - bolnišnicami, zdravstvenimi domovi, lekarnami in zdravilišči Adriatic uspešno in korektno sodeluje predvsem zaradi hitrega in ustreznega plačila škod oziroma storitev izvajalcem.

V začetku leta 2002 sta Adriatic in Avto-moto zveza Slovenije dolgoletno sodelovanje nadgradila in ga začrtala kot dolgoročno partnerstvo. Rezultat partnerstva sta dve novi asistenčni storitvi, ki jih v sodelovanju z AMZS nudi svojim zavarovancem. Prva asistenca je EURO asistenca AMZS –Adriatic. Najširšo asistenco na slovenskem trgu kasko zavarovanci prejmejo brezplačno, poleg številnih asistenčnih storitev in drugih ugodnosti doma pa vključuje tudi kritje v višini 500 EUR za neljube pripetljaje z vozilom v tujini. Za drugo, ožjo asistenco, se zavarovanci lahko odločijo ob sklenitvi novega zavarovanja avtomobilske odgovornosti ali na osnovi že sklenjene police tega zavarovanja.

Z dolgoročnim partnerstvom z AMZS ter kapitalskim in poslovnim sodelovanjem s Kirurškim sanatorijem Rožna dolina, je Adriatic uresničil dva pomembna strateška cilja, ki si ju je zastavil v letu 2002. Tudi podatki o poslovanju v prvem trimesečju v letu 2002 so vzpodbudni, saj je Adriatic ustvaril 5 milijard in 911 milijonov tolarjev prihodkov. To pomeni, da je v celoti izpolnil plan premije in ustvaril za 22,3% dohodkov več kot v enakem obdobju lani. Pozitiven trend je prisoten tudi pri izplačilih škod v tem trimesečju. Adriatic je izplačal 3 milijarde 800 milijonov tolarjev zavarovalnin in odškodnin, ki so v primerjavi z lanskimi izplačili škod v enakem obdobju višje za 20,9 odstotka.

V letu 2001 je dosegel 22,3 odstotno rast, kar je najvišja rast premije med tremi največjimi slovenskimi splošnimi zavarovalnicami. V minulem letu je ustvaril 22 milijard tolarjev premij in zavarovancem izplačal 13, 5 milijarde tolarjev škod. Te so se zlasti povečale na področju zdravstvenih zavarovanj zaradi t.i. medicinske inflacije. Nanjo vplivajo strukturne zakonske spremembe, staranje prebivalstva, vedno bolj tehnično zahtevne ter zato dražje storitve in zdravila ter rast zdravniških plač. Škode so porasle tudi na področju premoženjskih zavarovanj. V letu 2001 je Adriatic imel številčno prijavljenih znatno več škod kot leto prej, k povečanju pa je med drugim prispevala spomladanska toča.

Poslovanje v letu 2001 je potekalo v znamenju prilagajanja mnogih kategorij poslovanja določilom zakona o zavarovalništvu ter na njegovih osnovah sprejetih sklepov Agencije. Ta je prinesel dodatne kapitalske zahteve, zahtevana višina kapitala se je namreč povečala skoraj za trikrat. Adriatic je izvedel dokapitalizacijo, povečal kapital za 1,2 milijarde SIT ter s tem presegel predpisano kapitalsko ustreznost. Poleg povečanih kapitalskih zahtev je nova zavarovalniška zakonodaja zaostrila tudi pravila izračunavanja matematičnih rezervacij, uveljavljanja regresov in oblikovanja popravkov zapadlih terjatev. Navedene spremembe računovodske politike in spremembe načina obračunavanja matematičnih rezervacij so povečale odhodke družbe za 964 milijonov SIT, kar je vplivalo na poslovanje družbe tako, da je zaključila poslovno leto 2001 z manjšim negativnim rezultatom v višini 88 milijonov SIT. Vsekakor bi brez zahtevanih prilagajanj zakonodaji Adriatic v celoti izpolnil zastavljene cilje, vendar je potrebno poudariti, da so vse zakonske prilagoditve poslovanja družbe dejansko še utrdile trdnost zavarovalnice in dvignili raven varnosti naših zavarovancev.