O-STA

Izjava za javnost

Nadzorni svet HSE d.o.o. je za izvedbo javnega razpisa za imenovanje generalnega direktorja imenoval tričlansko kadrovsko - nominacijsko komisijo, katere naloga je bila oblikovanje besedila razpisa ter posredovanje le-tega v javno objavo, pregled prispelih prijav in priprava seznama kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Danes se je omenjena komisija sestala in bo seznam kandidatov posredovala nadzornemu svetu družbe, ki bo sprejel odločitve o nadaljnjih postopkih, saj je imenovanje generalnega direktorja v njegovi pristojnosti. Nadzorni svet HSE d.o.o. bo o izboru generalnega direktorja odločal na eni od prihodnjih sej.

Prijazen pozdrav.

Majna Šilih
Asistent službe komuniciranja
Telefon: +386 1 47 04 187
Email: Majna.Silih@hse.si

Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 1 47 04 100, Telefax: + 386 1 47 04 101