O-STA

Končana konferenca Izzivi inovativnosti in trajnostnega razvoja

Prevalje so se za dva dni spremenile v stičišče poslovnih, izobraževalnih, raziskovalnih, trajnostnih in inovativnih interesov na področjih energetike, trajnostne gradnje, energetskih sanacij in panoge lesarstva. V ponedeljek in torek, 10. in 11. septembra 2012, na Prevaljah v okviru Jesenskih srečanj je potekala dvodnevna strokovna konferenca IZZIVI INOVATIVNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA, ki je združila investitorje, strokovnjake, praktike, raziskovalce in odločevalce s področij, ki prispevajo k inovativni in trajnostni prihodnosti našega okolja.

Organizatorji konference so podjetje EUTRIP, d. o. o., Razvojni center koroškega gospodarstva (RACE KOGO), d. o. o., Regionalna razvojna agencija za Koroško, d. o. o., in SK5 BIRO, Stanko Kumprej, s. p.

Primož Praper (EUTRIP) je izrazil zadovoljstvo, da so partnerji združili moči in aktivnosti v skupni predstavitvi strokovne konference, Karmen Sonjak (RRA Koroška) pa ta prvi skupni izziv vidi kot možnost nadaljevanja prakse tudi v načrtovanju novih programskih dokumentov in povezovanju projektov tako javne infrastrukture kot tudi gospodarstva in malih ter srednjih podjetij.

V ponedeljek se je javnosti predstavil razvojni center RACE KOGO, d. o. o., s svojimi konzorcijskimi partnerji, gostili pa so tudi sorodne razvojne centre (Razvojni center kreativne pohištvene industrije RC31, INTECH-LES in Razvojni center Energija).

RRA Koroška in Občina Prevalje sta predstavili izzive transnacionalnega sodelovanja za Koroško regijo, aktivnosti in izkušnje iz projekta Know-Man, podelili so tudi nagrade v okviru tretjega natečaja za najboljšo poslovno idejo "To je moja poslovna ideja! To sem jaz!", popoldan pa je razgibala znanstvena dogodivščina Hiše eksperimentov.

Drugi dan konference je mag. Luka Zajec s Sektorja za gozdarstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje predstavil akcijski načrt na področju lesa. Razprave o strateških usmeritvah in možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev se je udeležil tudi Julijan Fortunat, v. d. generalnega direktorja Direktorata za energijo Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je opozoril: "Hudo bo treba pritisniti na plin na področju učinkovite rabe energije, saj so za obnovljive vire potrebne veliko večje investicije, ki pa si jih v krizi ne moremo privoščiti." Erik Potočar (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) pa je napovedal, da bo v zadnjem četrtletju tega leta objavljen razpis za energetske sanacije stavb, ki so v lasti lokalne skupnosti, za kar bo zagotovljeno do 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov. Odpiranje bo že konec oktobra, lokalne skupnosti pa bodo na razpis lahko prijavile tudi tiste stavbe, na katerih energetska sanacija že poteka.

"Nepovratna sredstva za energetske sanacije niso samo dobra novica za občine - javni sektor, ampak tudi za gospodarstvo," je to novo informacijo z odobravanjem povzel Primož Praper, pobudnik konference ter prokurist podjetja EUTRIP, ki v tem času zaključuje spremljanje projekta energetske sanacije Gimnazije Ravne na Koroškem, za kar so bila pridobljena evropska sredstva, podobne projekte pa izvaja tudi na šolskih objektih v Rušah, Mariboru, Celju, Škofji Loki in Velenju. Župan Občine Prevalje dr. Matija Tasič je pozdravil najavo novega razpisa in višino stopnje sofinanciranja ter izpostavil, da je "poleg zmanjšanja stroškov pomembno tudi, da se ohranijo in vzdržujejo stavbe v lasti občine."

Možnosti sofinanciranja sta na konferenci predstavila tudi Tadeja Kovačič, svetovalka Eko sklada, ki je opozorila, da so sredstva za individualne stavbe že počrpana, ter Tomi Vargec iz Petrola, ki je povedal, da "jim je v interesu, da v okviru svojih razpisov razdelijo finančna sredstva in pomagajo gospodarstvu."

Na Prevaljah so bili predstavljeni tudi proizvodi in storitve trajnostnega razvoja različnih partnerjev, popoldne sta mag. Alenka Burja in Mirijana Bračič predstavili Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Prireditev je oba dneva spremljalo tudi solarno vozilo e-transformer podjetja ZEOS, predstavitveno vozilo, opremljeno z najnovejšo multimedijsko in svetlobno opremo, ki se v celoti napaja iz lastne solarne elektrarne, nameščene na strehi prikolice, njegov namen pa je osveščanje mladine o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) ter odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA).

Ves dan je vzporedno potekala tudi predstavitev Srednje lesarske šole Slovenj Gradec, kjer so dijaki razstavljali svoje izdelke in rezbarili, prireditev so popestrili tudi učenci OŠ Prevalje in OŠ Črna na Koroškem, ki so si razstavo ogledali in o lesu poklepetali s koordinatorjem lesarskih programov na Šolskem centru Slovenj Gradec Ivanom Škodnikom. Dijakom so bile v popoldanskem času podeljene nagrade za najboljše izdelke. Konferenca se je zaključila z odprtjem razstave Les kot priložnost v Ahacovi hiši na Prevaljah.

Dodatne informacije: Jadranka Gajić

jadranka.gajic@gmail.com

041 787 008