O-STA

Tudi uradno odprt energetsko saniran objekt Dijaški dom Drava Maribor

V četrtek, 27. septembra 2012, je potekalo uradno odprtje obnovljenega Dijaškega doma Drava Maribor. Dijaški dom Drava je prvi izmed zavodov, ki mu je uspelo zaključiti celovito energetsko sanacijo objekta, za katerega je razširjeni energetski pregled izdelal Šolski center Velenje - Energetski inženiring. Operacijo energetske obnove objekta sta delno financirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ).

Energetska sanacija Dijaškega doma Drava Maribor predstavlja pomemben premik v lokalnem, nacionalnem in evropskem prostoru, saj je energetska učinkovitost ena najšibkejših točk energetske politike Evropske unije. Priložnosti na tem področju z zavezami državam članicam prinaša nova direktiva o energetski učinkovitosti, pa tudi pravkar objavljen Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012) Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki skupno zagotavlja 52 milijonov evrov in 100 odstotno financiranje javno upravičenih izdatkov posamezne operacije.

Projekt energetske obnove Dijaškega doma Drava Maribor sta delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, in MIZKŠ. Sanacija je bila izvedena v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve: Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb. Skupna vrednost investicije je znašala 1.074.969 evrov. 75 odstotkov celotne vrednosti investicije je bilo pridobljenih s strani Kohezijskega sklada in slovenske udeležbe, 16 odstotkov je zagotovilo MIZKŠ, preostali del predstavljajo lastna sredstva.

Gradbena dela so potekala v poletnih mesecih letošnjega leta. V okviru projekta so bili izvedeni številni tehnično-investicijski ukrepi. Sanirani so bili fasada, okna in vrata na lupini stavbe, razsvetljava, podstrešje in pod, vgrajeni so bili termostatski ventili, sistemi za centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo, ki so zajemali tudi vgradnjo prenosnikov toplote za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka pri gretju s temperaturnim izkoristkom nad 65 odstotki, vgrajena sta bila tudi kotel na biomaso in toplotna črpalka zrak-voda (toplotne moči 31 kW) z zalogovnikom za toplo sanitarno vodo. Investicija je zajemala tudi vzpostavitev energetskega monitoringa.

Dr. Jurij Šink, v.d. generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih MIZKŠ, je v uvodnem nagovoru današnje otvoritvene slovesnosti povedal, da bodo še naprej spodbujali projekte, k vodijo k trajnostni prihodnosti. Vodstvu, zaposlenim in dijakom dijaškega doma pa je zaželel, "naj uživajo v novih pridobitvah, predvsem pa nižjih stroških, ki bodo omogočili, da se nekaj prepotrebnega denarja nameni še za druge aktivnosti in storitve dijaškega doma".

Ravnatelj Dijaškega doma Drava Maribor Ivan Sagadin je pozdravil dokončanje projekta in dodal, da bodo sedaj lahko "uresničili zastavljene cilje povečevanja energetske varčnosti in učinkovitosti ter posledičnega zmanjševanja stroškov, zmanjševanja toplogrednih izpustov in onesnaževanja okolja, povečanja zadovoljstva vseh zaposlenih in vseh, ki so vključeni v izobraževalni proces, ter izboljšanja kakovosti bivanja dijakov in zaposlenih v dijaškem domu."

Primož Praper, prokurist podjetja EUTRIP, d. o. o., in idejni vodja projekta energetske sanacije Dijaškega doma Drava je ob uradnem odprtju poudaril pomen sinergijskih učinkov projektov, ki jih na področju energetske učinkovitosti in sanacije stavb sofinancira Evropska unija. Pozdravil je objavo novega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor in ob tem pozval investitorje, naj se s problematiko seznanijo, prisluhnejo vzdrževalcem in stroki ali pa najamejo svetovalni inženiring (consulting), ki že ima na tem področju bogate izkušnje. "Ta jim kot poznavalec problematike in stroke svetuje in pomaga upravljati projekt od samodejnega spremljanja porabe energije do ideje o energetski sanaciji, od energetskega pregleda pa do izdelave potrebne dokumentacije, od spremljanja gradnje do monitoringa porabe energije ter sodobnega upravljanja objekta tudi nekaj let po investiciji," je dodal Praper.

Uradnega odprtja obnovljenega Dijaškega doma Drava Maribor, ki so ga s številnimi zanimivimi glasbenimi, kulturnimi in športnimi vložki popestrili dijaki, ki prebivajo v domu, se je udeležil tudi podžupan Mestne občine Maribor Milan Mikl. Povedal je, da je občina pripravljena, da gre po poti energetske učinkovitosti in poudaril pomen novega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalih skupnosti. Kot je dejal, "je Evropska unija postavila zelo visoke zahteve, ki jih bo brez tovrstnih finančnih spodbud zelo težko uresničiti."