O-STA

Ustanovljena mednarodna "Trajnostna informacijska mreža obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije"

V Velenju, 27. 9. 2012

TIM OVE URE

Danes, 27. septembra 2012, je na Šolskem centru Velenje v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra potekala ustanovitvena konferenca TIM OVE URE, katere skrbniki so Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Šolski center Velenje, EUTRIP, d. o. o., in Slovensko društvo vzdrževalcev. Slovenska poslanka v Evropskem parlamentu dr. Romana Jordan je s podpisom prve pristopne članske izjave delovanje mreže tudi uradno odprla, pristopne izjave pa so podpisali še drugi partnerji, ki delujejo na področju ekologije, trajnostnega razvoja, OVE in URE.

Pobudnik mreže Cveto Fendre (ŠC Velenje) je na ustanovni konferenci povedal: "Po najboljših močeh se bom trudil delati v tem timu, da bomo izpolnili poslanstvo kakovostnega izobraževanja in informiranja širše javnosti na področju trajnostnega razvoja ter OVE in URE. Namen je vzpodbujanje pravega TIMskega sodelovanja." Organizatorji so predstavili portal www.tim-ove-ure.si, ki je z današnjim dnem pristopnim članom dostopen za objavo informacij širši javnosti, vsem obiskovalcem pa kot povezovalna spletna točka na voljo za kakovostne in ažurne informacije.

Na portalu bo mogoče izvedeti vse o novih in učinkovitih izdelkih s področja OVE in URE, portal bo ozaveščal, izobraževal in uporabnikom ter partnerjem ponujal nadaljnje usmeritve. Projekt prinaša pomemben pregled na širokem področju storitev in produktov, namenjen je za enostavno, pregledno in razumljivo pridobivanje informacij ter mreženje in ustvarjanje kontaktov, s tem pa številnih poslovnih priložnosti. Portal bo ponujal informacije o možnostih energetskega svetovanja, omogočen bo zagon različnih enostavnih programskih orodij s področja energetskega knjigovodstva, gradbene fizike, izračunov ekonomske upravičenosti ipd. Dostopne bodo spletne aplikacije energetskih informacijskih točk, objavljena bodo najrazličnejša sodobna digitalizirana gradiva in nova študijska e-gradiva s področja trajnostne energetike in ekologije.

Dr. Romana Jordan, ki je s podpisom pristopne izjave postala prva članica in ambasadorka TIM OVE URE, je ob podpisu povedala: "Učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije in energetika nasploh so velika evropska tema. Želimo, da bi iz nje največ pridobili podjetniki, zato je zelo pomembno, da je ustanovljena mreža TIM OVE URE, saj podjetniki potrebujejo tak vir informacij. Počaščena sem, da sem bila k projektu povabljena kot ambasadorka. Organizatorjem čestitam za idejo TIM OVE URE in vsem želim uspešno delo."

Podžupan MO Velenje dr. Franc Žerdin je izrazil svoje "prijetno presenečenje nad ambicijami, ki jih želite z vzpostavitvijo TIM OVE URE uresničiti. Prepričan sem, da bodo ta prizadevanja veliko prispevala k afirmaciji in umestitvi v slovenski prostor na področju OVE in URE, to pa bo pripomoglo k večjemu osveščanju med prebivalci."

Primož Praper, prokurist podjetja EUTRIP, ki je soustanovitelj mreže, je v preteklih letih kot vodja projektov uspešno pridobil evropska sredstva za več projektov energetskih sanacij (uradno odprtje prvega dokončanega objekta, dijaškega doma Drava v Mariboru, poteka prav danes), je izpostavil, da je bil prejšnji petek objavljen javni razpis za energetske sanacije občinskih stavb, ki omogoča 100 % financiranje, ob tem pa opozoril: "Ob spremljanju postopkov energetskih sanacij smo zaznali kar nekaj problemov, ki izvirajo iz nepoznavanja zakonodaje, javnih razpisov in tehničnih možnosti, nevarnost pa je predvsem drobljenje rešitev in nepovezanost arhitekturno-gradbenega, strojnega, elektro področja in sorodnih področij, potrebnih ne samo za uspešno pridobitev sofinancerskih sredstev, ampak tudi za realno energetsko oceno, kakovostno izvedbo do zadnjega oddanega poročila in nadaljnjega monitoringa prihrankov energije in stroškov. Sčasoma bo tudi vse te koristne in celovite informacije mogoče dobiti na spletnem portalu TIM OVE URE."

V imenu direktorja SŠGZ je prvo pristopno izjavo s strani organizatorjev podpisala dr. Cvetka Tinauer, predsednica zbornice, ki je izpostavila podporo trajnostnim projektom pri sooblikovanju gospodarske sfere. Mag. Ivan Kotnik, direktor ŠCV, je ob današnjem svetovnem dnevu turizma izpostavil slogan energija in trajnostni razvoj, saj tudi MIC "lahko na različnih oblikah turizma gradi in marsikaj pokaže." Predsednik SDV Rudi Leskošek pa je poudaril, da je energijsko varčno vzdrževanje namenjeno tako dolgoročnemu prihranku denarja kot dolgoročni skrbi za naše okolje.

Dogodek uradnega odprtja spremlja strokovna konferenca, kjer so udeleženci v treh sekcijah razpravljali o direktivi o energetski učinkovitosti in načrtih do 2050 (dr. Romana Jordan in mag. Andreja Urbančič), o pomenu ustvarjalnosti in inovativnosti v postinformacijski družbi (dr. Stanko Blatnik), predstavljeno je bilo izobraževanje trajnostnih inštalaterjev (Manfred Wolf), popoldne pa bodo razpravljavci predstavili projekta Install+RES in EDU Preneur (Jerneja Kemperle), nova znanja za učinkovito obnovo (dr. Sašo Medved) in celovito sanacijo ovoja zgradbe (Tomaž Požin) ter pogledali v perspektivo dobave energije v Sloveniji (mag. Bojan Kumer).

Konferenca je začetna faza formacije mreže zainteresirane javnosti, proizvajalcev in distributerjev energije, proizvajalcev, vzdrževalne in storitvene sfere, lokalnih energetskih agencij, organizacij, zbornic ter posameznikov s področij ekologije, trajnostnega razvoja, OVE in URE tako iz Slovenije kot tudi iz sosednjih in partnerskih držav iz različnih delov Evrope.

Zainteresirani lahko svoje članstvo v mreži predlagajo na www.tim-ove-ure.si.

Cveto Fendre, ŠC Velenje

E: cveto.fendre@guest.arnes.si

info@tim-ove-ure.si

T: 041 483 386