O-STA

Opomnik: Vabilo na novinarsko konferenco o uporabi prepovedanih drog v Sloveniji

Ljubljana, 9. november 2012

TEMA: NAJVEČJA SLOVENSKA RAZISKAVA O UPORABI TOBAKA, ALKOHOLA IN DRUGIH DROG MED PREBIVALCI SLOVENIJE IN

NACIONALNO POROČILO 2012 O STANJU NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG V REPUBLIKI SLOVENIJI

Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco

o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji, ki bo

v četrtek, 15. novembra 2012,

ob 11.30,

na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ),

Trubarjeva 2, Ljubljana, v dvorani Pod kupolo v 3. nadstropju.

Sodelujoči na novinarski konferenci:

- Romana Štokelj z IVZ bo predstavila glavne ugotovitve največje slovenske raziskave o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog med prebivalci Slovenije;

- Deborah Olszewski, predstavnica Agencije EU za droge (EMCDDA), bo predstavila glavne ugotovitve evropskega poročila EMCDDA 2012;

- Milan Krek z IVZ bo predstavil glavne ugotovitve Nacionalnega poročila 2012 o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji,

- dr. Ines Kvaternik, z Zavoda za zdravstveno varstvo Koper, bo govorila o problematični uporabi drog v zadnjem času, ko uporabniki zaradi pomanjkanja heroina prehajajo na druge droge;

- Samo Novakovič, predstavnik Društva SVIT, bo spregovoril o izkušnjah na terenu.

IVZ je izvedel obsežno raziskavo "Anketa o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog", v kateri je sodelovalo prek 7.000 anketirancev, starih 15-64 let. Anketa je pokazala, da je v Sloveniji katerokoli prepovedano drogo v življenju že uporabilo 16 % prebivalcev. Najbolj je razširjena uporaba marihuane. Anketa je opozorila tudi na problem pojava uporabe več drog hkrati, ki je še posebej značilen za mlajše odrasle in bi ga morali zaradi večjih tveganj in dolgoročnih posledic za zdravje uporabnikov v prihodnje pozorneje spremljati.

Izsledki raziskave med uporabniki programov zmanjševanja škode pa so pokazali, da se je v letu 2011 v primerjavi z letom prej bistveno povečala uporaba vseh drog razen heroina, kar je verjetno posledica slabše dostopnosti heroina in njegove slabše kakovosti. Pomanjkanje heroina se odraža v iskanju nadomestkov in v večji uporabi nekaterih drugih drog, kot so sintetične droge in mešanice zdravil.

Gradivo s podrobnejšimi informacijami bo na voljo na novinarski konferenci.

Vljudno vabljeni!

###

Dodatne informacije:

Služba za odnose z javnostmi IVZ

Mitja Vrdelja

01 2441 572

mitja.vrdelja@ivz-rs.si

Nuša Kerč

01 2441 479

nusa.kerc©ivz-rs.si.