O-STA

Peter Matjašič bo predsednik Evropskega mladinskega foruma še 2 leti

Ljubljana, 24. november 2012

- Peter Matjašič, aktualni predsednik in kandidat Mladinskega Sveta Slovenije, je bil danes ponovno izvoljen za predsednika krovne evropske mladinske organizacije. -

Danes, 24. novembra 2012, na Generalni skupščini Evropskega mladinskega foruma (YFJ) v Mariboru je bil Peter Matjašič izvoljen za predsednika te krovne evropske mladinske organizacije za mandat 2013-2014. Peter je bil skupni kandidat Mladinskega sveta Slovenije ter mednarodne mladinske organizacije Mladi Evropski federalisti in je na volitvah premagal finskega kandidata, predstavnika podmladka Evropske ljudske stranke.

Seja Generalne skupščine YFJ, ki poteka v Mariboru v Hotelu Draš od 22. do 24. novembra 2012, kjer je več kot 200 predstavnikov mladih iz vse Evrope izvolilo svoje vodstvo in razpravljalo o številnih perečih temah za mlade, o položaju in prihodnosti mladih v Evropi, o pravicah mladih idr. YFJ se namreč med drugim aktivno zavzema za povečanje financiranja programov EU za mlade.

Peter Matjašič je po izvolitvi povedal: "Biti izvoljen za predsednika krovne evropske mladinske organizacije v svoji domovini, med prijatelji in sorodniki, je res neverjeten občutek. Za vlogo Slovenije v tej evropski mladinski platformi pa je to že zgodovinski trenutek, saj je to že tretji zaporedni predsedniški mandat za predstavnika Slovenije. Moja izvolitev je prav tako priznanje delu mojih kolegov v Sloveniji in drugod, prav tako pa tudi velika odgovornost. Z evropskimi mladinskimi organizacijami si bomo prizadevali za kvalitetno udejanjanje pravic mladih v Evropi."

Tea Jarc, predsednica MSS in udeleženka Generalne skupščine, je sporočila: " Petrova izvolitev za predsednika je odlična popotnica za naše prihajajoče aktivnosti na evropski ravni, ko se mladi borimo za umestitev v prihodnjo finančno perspektivo in sploh v načrte Evropske unije, saj smo s tem dobili zelo angažiranega in kompetentnega zagovornika evropske mladine. Ob tej priložnosti pa se zahvaljujem Mestni občini Maribor, ki je omogočila, da se je tovrstni dogodek prvič odvijal v Sloveniji, in vsi si želimo, da bi občina svojo vlogo Evropske prestolnice mladih prihodnje leto čim boljše opravljala."

Gostitev Generalne skupščine je za Mestno občino Maribor nekakšen uvod v aktivnosti Evropske predstolnice mladih, naziv, ki ga evropskim mestom vsako leto preko razpisa podeljuje YFJ in ga bo Maribor nosil v letu 2013. Danes bo v večernih urah potekala razglasitev Evropske prestolnice mladih za leto 2015.

Kot dodatno zanimivost naj povemo še, da je bil v 11-člansko vodstvo Evropskega mladinskega foruma izvoljen še en Slovenec, in sicer Jure Štajnbaher, predstavnik Mladih evropskih socialistov (ECOSY).

Pojasnila idr.:

· MSS na fb: http://www.facebook.com/mladinski.svet

· Evropski mladinski forum (YFJ) je krovno združenje mednarodnih mladinskih organizacij ter nacionalnih mladinskih svetov (npr. Mladinski svet Slovenije). YFJ je ključni partner institucijam EU, Svetu Evrope in strukturam Združenih narodov za področje mladine.

w: www.youthforum.org; fb: http://www.facebook.com/EuropeanYouthForum

· Blog Petra Matjašiča: http://curly4yfjpresident.blogspot.com/

· Izvolitev Petra Matjašiča v letu 2010

· Maribor - Evropska prestolnica mladih 2013 na fb: http://www.facebook.com/mb2013si

Kontakt: Tanja Baumkirher

m: 041 401 257

e: pr@mss.si