O-STA

Srednje in malo gospodarstvo ključnega pomena za Slovenijo

Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem želimo ustvarjati znanje, ki je tudi uporabno in je koristno za družbo. In tudi zato smo se pridružili pomembnemu mednarodnemu projektu CEBBIS (Central Europe Branch Based Innovation Support), ki združuje 11 partnerjev iz srednje Evrope, s skupnim interesom v medregijskem iskanju rešitev, ki so namenjene izboljšanju prenosa tehnologij na mala in srednje velika podjetja. Namen projekta, ki je financiran iz programa srednje Evrope, je povečanje konkurenčnosti teh podjetij na mednarodnih trgih s ponujanjem sektorsko specifične podpore inovacijam na osnovi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT).

Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) imajo pomembno vlogo pri pospeševanju konkurenčnosti evropske industrije. Ta podjetja predstavljajo 95 % vseh podjetij v EU, v Sloveniji pa 99,7 %. Številne raziskave potrjujejo, da so ta podjetja bolj prožna kot velika podjetja ter se lažje in hitreje prilagajajo novim in spremenjenim potrebam tržišča. Nove priložnosti ter izzive za MSP omogočata prav hitro spreminjajoče se tehnološko okolje ter globalizacija trgov. Kljub splošnem zavedanju, da je malo gospodarstvo za Slovenijo ključnega pomena ter da njegov nadaljnji razvoj zahteva ustrezno institucionalno (državno) podporo, je bilo na tem področju v zadnjih dveh desetletjih storjenega bore malo.

Če MSP ne moremo zagotoviti denarja, potem bi jim lahko pomagali vsaj tako, da bi zagotovili učinovit pretok znanja iz univerz in inštitutov ter jim tako pomagati ohranjati konkurenčni položaj na tržišču, saj Slovenija navkljub vsemu premore kar nekaj ustvarjalnega (invencijskega in inovacijskega) potenciala. Žal ugotavljamo, da je še večja težava - kot je razvoj novih idej in proizvodov - prenos teh v poslovno prakso, še posebej pri MSP. Prav ta razlog nas je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem (FM) vodil k razmišljanju, kako bi vzpostavili celovit sistem, ki bi lahko idealno povezoval tako fizično (npr. pisarne za prenos tehnologij) kot virtualno okolje (npr. intraneti, forumi in druge e-rešitve). Zato smo se pridružili projektu CEBBIS, ki jo sestavlja 11 partnerjev iz srednje Evrope s skupnim interesom, da v medregijskem sodelovanju poiščemo rešitve, ki izhajajo iz pridobljenih mednarodnih izkušenj in primerov odličnosti v EU in širše ter so namenjene prenosu tehnologij na MSP. Partnerji projekta so poleg naših raziskovalcev in strokovnjakov iz FM, še iz Avstrije, Italije, Nemčije, Češke, Madžarske in Poljske, ki predstavljajo ključne odločevalce pri razvoju politik spodbujanja inovativnosti, posrednike znanja (npr. tehnološke parke), kompetenčne centre in druge organizacije z izkušnjami pri transnacionalih projektih in pospeševanju razvoja MSP.

"Namen projekta CEBBIS je povečanje konkurenčnosti MSP na mednarodnih trgih s ponujanjem sektorsko specifične podpore inovacijam na osnovi IKT aplikacij. Cilj CEBBIS je odprava ozkih grl v širjenju in aplikaciji inovacij za zagotavljanje učinkovitejšega dostopa do znanja v posameznem programskem območju: z izgradnjo transnacionalnega koncepta prenosa raziskovalnih rezultatov inovacij in novih tehnologij na MSP; z aktivnim delom med regijskimi partnerji, posredniki in MSP; z izboljšanjem osnovnih pogojev za učinkovito podporo inovacijam v MSP; s profesionalizacijo in nadaljnjim usposabljanjem kadra pri posrednikih znanja," je na včerajšnji novinarski konferenci, ki je potekala na koprski FM povedal izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, vodja projekta in prodekan za znanstvenoraziskovalno delo na FM.

Projekt se postopoma bliža koncu. Uradni zaključek projekta bo marca 2013 v Trstu, kjer bodo partnerji predstavili svoje ključne rezultate. Na FM smo s projektom zelo zadovoljni, saj nam je omogočilo spoznati vrsto dobrih praks s področja prenosa znanj in tehnologih po Evropi, spoznati več evropskih odličnih partnerskih raziskovalnih in izobraževalnih institucij, razširiti in poglobiti znanje ter, pristaviti delček mozaika k izboljšanju prenosa znanj med akademsko sfero in gospodarstvom.

Naš temeljni izroček je bil oblikovanje "servisnega centra", oziroma Centra inovativnega doživetja, kot smo ga poimenovali na FM. Ta predstavlja inovativno spletno platformo, virtualni center, ki služi promociji in nudi stičišče akademskih aktivnosti in gospodarstva. Pri izvajanju aktivnosti je partnersko vključen tudi Univerzitetni inkubator Primorske, s katerim sodelujemo predvsem pri izvedbi uspešnega projekta Inovacijske šole - Mikrobiz, ki je bil partnerjem projekta CEBBIS predstavljen tudi kot primer dobre prakse. Spletno platforma oziroma Center inovativnega doživetja združuje več socialnih omrežij namenjenih izmenjavi znanj in izkušenj ter promociji obojestranskih aktivnosti kot npr. Facebook in Twitter, podjetjem pa omogoča, da lahko na portalu vseskozi "ponujajo" svoje podjetniške izzive, ki jih bomo nato poskušali rešiti v okviru Inovacijske šole. Komunikaciji in podpori sodelovanja služi tudi platforma Mikrobiz, rezultat enega izmed predhodnih projektov FM. Za podjetnike in uslužbence podpornega okolja smo na FM izvedli tudi dve izobraževalni delavnici na temo inovativnosti; "Od ideje do proizvoda".

Ob zaključku projekta bodo na spletni strani predstavljena tudi druga orodja partnerjev, mreža izvajalcev in druga razvita orodja za prenos znanj in tehnologij. Vzdržnost in trajnost delovanja centra tudi po zaključku projekta bo zagotavljala Univerzitetna katedra podjetništva v okviru širših aktivnosti, ki jih izvajamo.

Dodatne informacije o projektu CEBBIS in njegovih aktivnostih lahko najdete na uradni spletni strani projekta www.cebbis.eu.

Za dodatne informacije: mag. Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management | Cankarjeva 5 | 6000 Koper | 00386 (0)5 610 20 16 | dejan.sraml@fm-kp.si | www.fm-kp.si | www.facebook.com/fmkoper | www.twitter.com/upfmkoper