O-STA

Mestna občina Maribor poravnala del zapadlih obveznosti do Zavoda MARIBOR 2012

Vodstvo Zavoda MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture je danes prejelo izplačilo dela zapadlih obveznosti s strani ustanoviteljice Mestne občine Maribor, v višini 851.949 evrov. V okviru tega zneska bodo lahko delno poravnane obveznosti do partnerjev projekta. Generalna direktorica zavoda dr. Suzana Žilič Fišer je ob tem pojasnila "da je bilo izplačilo v skladu s pričakovanji in pogodbenimi zavezami. Veseli me, da se, kljub kriznim razmeram, deležniki zavedajo svojih zavez in izjemnega pomena EPK. V januarju pa po zagotovilih, pričakujemo še preostanek obveznosti s strani resornega ministrstva."

Zavod MARIBOR 2012 pričakuje še skupno 1.992.000 evrov, kolikor znašajo pogodbene obveznosti ustanoviteljice do zavoda za leto 2012. Znesek, za katerega so vsi zahtevki že podani, vključuje obveznosti resornega ministrstva, ki mora po pogodbi zagotoviti sredstva Mestni občini Maribor - ta pa jih potem nakaže zavodu.

Vse zapadle obveznosti do Zavoda MARIBOR 2012 sta poravnali tudi partnerski občini Ptuj in Slovenj Gradec, ostala partnerska mesta pa bodo, po zagotovilih, poravnala svoje obveznosti v najkrajšem možnem času.