O-STA

MARIBOR 2012: Zaključek projekta EPK in Javnega zavoda Maribor 2012 v Vetrinjskem dvoru

Spoštovani uredniki, cenjeni novinarji,

danes se v Vetrinjskem dvoru tudi uradno zaprejo vrata sedeža projekta Evropske prestolnice kulture, ki je v imenu Maribora, Murske Sobote, Ptuja, Novega mesta, Slovenj Gradca in Velenja izvajal največji evropski kulturni projekt.

Javni zavod MARIBOR 2012, ki ga je po potrditvi kandidature v Bruslju leta 2010 ustanovila Mestna občina Maribor, po odloku zaključuje svoje delo 1. 7. 2013.

Več v nadaljnem sporočilu za medije.

###

Zaključek projekta EPK in Javnega zavoda Maribor 2012 v Vetrinjskem dvoru

(Maribor; 1. julij 2013)
Danes se v Vetrinjskem dvoru tudi uradno zapirajo vrata sedeža projekta Evropske prestolnice kulture, ki je v imenu Maribora, Murske Sobote, Ptuja, Novega mesta, Slovenj Gradca in Velenja izvajal največji evropski kulturni projekt.

Kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2012 je Maribor skupaj s partnerskimi mesti oddal leta 2007. Po potrditvi kandidature v Bruslju je Mestna občina Maribor leta 2010 ustanovila Javni zavod Maribor 2012, ki po odloku zaključuje svoje delo 1. 7. 2013.
Kljub finančnim negotovostim, nejasnim pričakovanjem, politični nestabilnosti, ki so oteževale že tako pozne priprave na prestolovanje, je zavod uspešno izpeljal projekt. V začetni kandidaturi, ki je bila potrjena na nacionalni in mestni ravni, se je načrtovalo 57 mio EUR za celoten projekt EPK Maribor 2012, v letih 2010 do 2013 pa je bilo uresničenih 29 mio EUR. Največji del sredstev za EPK je prispevala država preko Ministrstva za kulturo, velik del Mestna občina Maribor, del sredstev pet partnerskih mest, Evropska komisija, obenem pa je zavod sredstva pridobil tudi v obliki nejavnih komercialnih virov. V proračunu projekta so programski stroški predstavljali 76 odstotkov, stroški dela pa 8 odstotkov. Kljub že zmanjšanim sredstvom od načrtovanih za izvedbo projekta, je zavod izkazal pozitivno poslovanje in izvedel več od načrtovanih dogodkov. V letu 2013 zavod predvideva presežek zaradi zmanjšanja programskih stroškov iz leta 2012 v vrednosti 172.000 EUR in 48.000 EUR zmanjšanja odhodkov iz naslova poslovanja. Na osnovi pogodbe med zavodom in MOM je zavod v preteklem tednu nakazal presežek sredstev v občinsko blagajno MOM, ki bo poslej skrbela za dediščino projekta EPK.
V preteklem letu se je v okviru projekta EPK zvrstilo 5264 dogodkov, zavod je obiskalo približno 200 protokolarnih mednarodnih delegacij, zavod je vzpostavil sodelovanje s 450 institucijami, v projektu pa je s svojimi programi sodelovalo 35 držav.
Obenem so merljivi kazalci zaznali vpliv na rast turizma v regiji, saj se je v letu 2012 turistični obisk povečal za 61 odstotkov, število nočitev pa za 21 odstotkov v primerjavi z letom 2011. Maribor je bil v preteklem letu prepoznan kot ena izmed 10 top destinacij po oceni Lonely Planeta in Yahooja.
Projekt EPK Maribor 2012 je v šestih mestih ustvarjala množica institucij in posameznih ustvarjalcev, zavod pa je vzpostavljal koordinacijsko in povezovalno vlogo v regiji. S projektom EPK so se vzpostavile mnoge koprodukcije med slovenskimi in tujimi institucijami, nekatere med njimi bodo sodelovanje nadaljevale tudi v prihodnje.
"Evropska prestolnica kulture MARIBOR 2012 je bila dinamičen in kompleksen projekt, ki je vzpostavil drugačne načine delovanja, s poudarkom na kreativnosti, sodelovanju in prepoznavanju evropske dimenzije. Projekt EPK zaznamujejo: velika količina dogodkov, visoka kakovost raznovrstnega dogajanja, poslovanje s presežkom in vzpostavljeno sodelovanje med mnogimi slovenskimi institucijami, kar je v teh razmerah čudež. Ta je bil mogoč le z entuziazmom, pogumom in včasih tudi norostjo. Navsezadnje, tudi slovenska politika je na tem projektu izkazala sodelovanje.", je ob zaključku povedala generalna direktorica zavoda dr. Suzana Žilič Fišer.

V času priprave in izvedbe projekta so se v Sloveniji zamenjali štirje resorni ministri (za kulturo): dr. Vasko Simoniti, Majda Širca, dr. Žiga Turk, dr. Uroš Grilc. Na lokalni ravni so se zamenjali trije župani: mag. Boris Sovič, Franc Kangler, dr. Andrej Fištravec.

Še nekaj statističnih podatkov:
- v letu 2012 je spletno stran MARIBOR 2012 obiskalo 819.355 obiskovalcev
- 608.702 obiskovalca spletne strani iz tujine, 210.653 obiskovalcev iz tujine (največ iz Avstrije)
- zavod je v letu 2012 skupno posredoval 624 sporočil za javnost
- zavod je organiziral več kot 115 novinarskih konferenc
- po slovenski raziskavi so vprašani z oceno 4,5 (ocena med 1 in 5) označili trditev: "Maribor je lahko ponosen, da je Evropska prestolnica kulture."

Sedež EPK Maribor 2012 v Vetrinjskem dvoru, obnovljen z evropskimi sredstvi, bo prešel nazaj v upravljanje MOM, kasneje pa v upravljanje Narodnega doma Maribor.