O-STA

Predstavitev preliminarnih rezultatov ekonomske raziskave učinkov EPK

(Maribor; 12. april 2013)

Na sedežu zavoda MARIBOR 2012 sta danes dr. Bogomir Kovač in mag. Andrej Srakar županom in predstavnikom občin ter vodstvu zavoda MARIBOR 2012 predstavila preliminarne rezultate impaktne študije in ekonometrične ocene ekonomskih učinkov ter razvojne možnosti razvoja projekta EPK.

Ekonomska fakulteta v Ljubljani za zavod MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture pripravlja študijo Ekonomska raziskava učinkov projekta EPK MARIBOR 2012, v kateri naj bi opredelili ekonomske učinke lanskoletnih kulturnih dogajanj EPK, analizirali strateške možnosti nadaljnjega razvoja tega projekta in opredelili različne alternativne scenarije in rešitve v prihodnosti. V razpravi, ki je sledila, so sodelovali župan Maribora dr. Andrej Fištravec, župan občine Ptuj dr. Štefan Čelan, podžupan občine Velenje dr. Franc Žerdin, svetnik v občini Velenje Niko R. Kolar, koordinatorji partnerskih mest EPK, podpredsednik sveta zavoda mag. Franci Pivec, vodja urada za kulturo MOM Daniel Sajko in generalna direktorica zavoda MARIBOR 2012 dr. Suzana Žilič Fišer.

Nosilca raziskave dr. Bogomir Kovač in mag. Andrej Srakar sta predstavila preliminarne rezultate študije. V tej fazi so znani delni rezultati impaktne študije in ex - post ekonometrične preverbe, ki služi naknadni preverbi ekonomskih učinkov dogodka. Delni rezultati kažejo na učinke projekta EPK glede turizma (na ravni Mestne občine Maribor je zgolj zaradi projekta EPK v mesto prišlo približno 30.000 novih obiskovalcev, število nočitev pa je poraslo zgolj zaradi projekta EPK za okoli 58.000). Pozitivni učinki so, kot kaže študija, vidni tudi na ravni porasta obiskovalcev kulturnih prireditev in kar je najbolj pomembno na ravni prihodkov podjetij v občini Maribor. Študija, ki bo zaključena maja 2013, bo pokazala tudi vrednost projekta v očeh prebivalcev Slovenije ter podala grobo oceno multiplikatorskih učinkov investicij v projekt na dodatno proizvodnjo v regiji in delovna mesta. Prvi rezultati kažejo na pozitiven gospodarski učinek in pozitiven donos na vložena javna sredstva oziroma več kot povrnjena javna vlaganja v projekt.

V končni fazi študije bo izdelan tudi poslovni načrt bodočega razvoja projekta z ovrednotenimi scenariji, po katerih bi se lahko v bodoče razvijal projekt.

Dr. Bogomir Kovač je ob tem povedal: "Preizkušamo različne možne scenarije razvoja projekta EPK od leta 2013 naprej, pri čemer pa želimo poudariti vlogo in pomen blagovne znamke EPK, vpetosti projekta v različne mreže Evropskih prestolnic kulture, ki jih omogoča in ponuja EU. Hkrati pa želimo pokazati na možnosti razvoja na regionalni ravni in v okviru kulturne revitalizacije mest, ki tvori celoten projekt EPK."

Župani in predstavniki občin pa so se na današnjem srečanju strinjali, da je že sedaj zaznane pozitivne učinke projekta EPK potrebno nadaljevati, obenem pa se na lokalnih ravneh že dogovarjajo o možnih načinih delovanja v prihodnosti in o trajnosti projekta EPK.