O-STA

MARIBOR 2012: Evropska komisija imenovala dr. Suzano Žilič Fišer v Komisijo za izbor in nadzor Evropskih prestolnic kulture

Spoštovani predstavniki medijev,

Evropska komisija je s sklepom komisarke za kulturo, izobraževanje, večjezičnost in mladino Androulle Vassiliou imenovala dr. Suzano Žilič Fišer v Komisijo za izbor in nadzor Evropskih prestolnic kulture. Generalna direktorica Zavoda MARIBOR 2012 dr. Suzana Žilič Fišer bo članica 7-članske Komisije za izbor in nadzor Evropskih prestolnic kulture pri Evropski komisiji v obdobju 2014-2016.

Komisija za izbor in nadzor Evropskih prestolnic kulture pri Evropski komisiji je zadolžena za pregled in oceno kandidatur, za izbor in nadzor priprave ter izvedbe Evropskih prestolnic kulture, pripravlja pa tudi predlog za odločanje Evropske komisije o podelitvi nagrade Meline Mercouri.

Evropska komisija je letos v Komisijo za izbor in nadzor EPK imenovala dva nova člana, poleg dr. Suzane Žilič Fišer še dr. Ulricha Fuchsa, ki je sicer namestnik generalnega direktorja EPK Marseille 2013, pred tem je bil programski direktor EPK v Linzu 2009, med drugim pa je pripravljal tudi prijavo za EPK v Bremnu 2003.

Direktorat za kulturo in ustvarjalnost Evropske komisije izpostavlja, da člani komisije sprejemajo veliko odgovornost, saj gre za dolgoletne priprave in velike investicije v mestih in državah, ki za naziv EPK kandidirajo oziroma ga dobijo.