O-STA

Nadaljevanje aktivnosti za razvoj nevladnih organizacij v Pomurju

Martjanci, 2.1.2013

Spoštovani novinarji in uredniki!

Z največjim veseljem vas obveščamo, da Lokalna razvojna fundacija za Pomurje nadaljuje z izvajanjem projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja, saj smo bili uspešni s projektnim predlogom na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014, na sklopu B - regionalna stičišča.

Tako bomo nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) še naprej nudili brezplačne podporne storitve kot so:

 • informiranje o razpisih, dogodkih, novicah, usposabljanjih in drugih relevantnih vsebinah za uspešnejše delovanje v NVO;
 • računovodsko svetovanje;
 • pravno svetovanje;
 • davčno in finančno svetovanje;
 • pomoč pri pripravi zaključnih računov;
 • projektno svetovanje;
 • IKT podpora;
 • pomoč pri promociji (brezplačne videostrani, promocijske tv oddaje, objave na spletni strani);
 • usposabljanja, izobraževanja in delavnice, ki so povezane z delovanjem v nevladnih organizacijah.

Prispevati želimo tudi k hitrejšemu in kakovostnejšemu razvoju nevladnega sektorja v pomurski regiji, zato bomo:

 • promovirali nevladne organizacije in njihov pomen v medijih;
 • krepili mrežo NVO preko sodelovanja in povezovanja;
 • nudili strokovno, tehnično in medijsko podporo različnim pobudam NVO za spremembe predpisov na lokalni / nacionalni ravni;
 • prirejali različne akcije / pobude / kampanje z namenom osveščanja ciljnih skupin kot so mediji in gospodarstvo;
 • povezovali in sodelovali bomo s horizontalno (nacionalno) mrežo NVO in vsebinskimi mrežami NVO;
 • organizirali srečanja, posvete, okrogle mize in konference z namenom mreženja, sodelovanja in povezovanja NVO;
 • v sodelovanju z NVO pripravili usklajene podlage / pobude za spremembe zakonodaje oz. predpisov, ki urejajo delovanje NVO na lokalni / regionalni ravni;
 • v sodelovanju z NVO, strateškim svetom NVO in predstavniki NVO v Razvojnem svetu pomurske regije bomo aktivno sodelovali v pripravi Regionalnega razvojnega programa pomurske regije 2014-2020 in uveljavljanju prioritet ter programov NVO;
 • pripravili predloge strateških dokumentov za razvoj NVO na lokalni / regionalni ravni;
 • promovirali podpise sporazumov med NVO in lokalnimi skupnostmi za tesnejše sodelovanje ter v ta namen organizirali foksune skupine preko katerih bomo iskali predloge za izboljšanje sodelovanja;
 • izvedli skupno akcijo nevladnih organizacij z javno upravo "Z lokalnimi partnerstvi do rešitve problemov v lokalni skupnosti" (akcija regionalnih stičišč in Centra nevladnih organizacij Slovenije);
 • izvedli skupne akcije za medije in splošno javnost ter gospodarstvo z namenom ozaveščanja o pomenu NVO;
 • izvajali nove storitve stičišča ("Tour de NVO, stičišče na terenu in zagotavljanje multimedijske promocije).
 • spremljali napredek v položaju NVO v posameznih občinah v Pomurju.

Prav tako bomo v letih 2013 in 2014 organizirali sedaj že tradicionalno SENJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA, kjer se bodo nevladne organizacije predstavile na stojnicah in sodelovale v spremljevalnem programu z njihovimi aktivnostmi.

Ker je vse projektne aktivnosti težko strniti v nekaj besed, bomo veseli, če boste naše aktivnosti spremljali preko spletne strani www.lrf-pomurje.si, Facebook profila ali preko e-novic (prijava na matejka@lrf-pomurje.si) in o njih poročali tekom izvajanja projekta. O aktualnih dogajanjih vas bomo sproti obveščali tudi preko sporočil za javnost.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Veselimo se sodelovanja z vami!


Lep pozdrav,
Bojan Vogrinčič
predsednik uprave