O-STA

Znani predstavniki NVO s področja socialnega varstva v regijski koordinacijski skupini za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v pomurski regiji

Martjanci, 21.11.2013

Aprila letos je Državni zbor sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva 2013 - 2020 (NPSV), ki jo je na izvedbeni ravni potrebno konkretizirati z nacionalnim in regijskimi izvedbenimi načrti. Namen regijskih izvedbenih načrtov je predvsem opredeliti potrebe regije na področju socialnega varstva, cilje, aktivnosti in akterje (izvajalce).


Regijski izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izredno pomembni, saj ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na regionalni/lokalni ravni. Regijski izvedbeni načrti bodo namreč med drugim služili tudi kot podlaga za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, iz katerih se bo financirala širitev mreže izvajalcev.

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje je kot Regionalno stičišče NVO Pomurja s strani Centra za socialno delo Murska Sobota v sredo prejela poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.

5.11.2013 je tako bil v javnost posredovan poziv za predlaganje kandidatur, ki se je zaključil 15.11.2013. Kandidate so lahko predlagale nevladne organizacije s področja socialnega varstva, ki v pomurski regiji izvajajo aktivnosti s tega področja. V predpisanem roku je koordinator prejel 11 predlogov za izbor dveh predstavnikov nevladnih organizacij in dveh namestnikov.

20.11.2013 je v Martjancih potekala javna predstavitev kandidatov, kjer je med prisotnimi prišlo do imenovanja s soglasjem, zato niso bile razpisane volitve.

Za predstavnike NVO sta bila imenovana:

  • Milan Osterc
  • Jožef Kociper

Za namestnika predstavnikov sta bila imenovana:

  • Lea Cipot
  • Janko Rešeta

Po dogovoru s Centrom za socialno delo Murska Sobota bosta Polonca Felicijan in Anica Kotnik imenovani v koordinacijsko skupino kot predstavnici uporabnikov.

Sicer pa bodo v koordinacijski skupini za pripravo regionalnega izvedbenega načrta poleg predstavnikov nevladnih organizacij in uporabnikov sodelovali še predstavniki lokalnih skupnosti in centrov za socialno delo.

Več informacij o poteku izbora lahko najdete na spodnji povezavi:

http://www.lrf-pomurje.si/regionalno-sticisce-nvo/izbor-predstavnikov-nvo/


S spoštovanjem,
Bojan Vogrinčič
predsednik uprave