O-STA

Odprto pismo predstavnika NVO v kohezijskem svetu

V okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja so v prvi polovici letošnjega leta del aktivnosti namenili tudi analitiki Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na njem temelječega Razvojnega sveta kohezijske regije, ki se je kreiral v prvi polovici leta.

Dejstvo je, da je pri osnutkih dokumentov za kreiranje tega organa, bil spet pozabljen nevladni sektor. Na podlagi prizadevanj Regionalnega stičišča kot zagovornika interesov nevladnih organizacij so začeli tudi s konkretnimi koraki, ki so zasledovali cilj, da ima pomurska regija svojega nevladnega predstavnika v tem organu

Tako so oblikovali najprej spremenjen Predlog za oblikovanje razvojnih svetov kohezijskih regij, ki je bil posredovan na Razvojni svet regije in Svet pomurske razvojne regije in tam bil deležen podpore. Izvedene so bile tudi volitve in glasovanje za predstavnika NVO.


Tako ima sedaj pomurska regija med petimi predstavniki tudi predstavnika nevladnih organizacij v Razvojnem svetu kohezijske regije Vzhodne Slovenije, mandat slednjega pa je prevzel g. Bojan Vogrinčič.


Objavljamo odprto pismo predstavnika NVO, g. Vogrinčiča:


Dragi člani, predstavniki in sodelujoči v društvih, zavodih, ustanovah!


Kot član Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, predstavnik nevladnih organizacij Pomurja, se zavedam obsega izziva, ki je pravzaprav odgovorna naloga in zadolžitev, ki me čaka v mojem mandatu. Ob tej priložnosti, se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uveljavitvi naših prizadevanj o umestitvi predstavnika nevladnih organizacij, med člane Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, iskreno zahvaljujem za podporo!

Že na sami prvi konstitutivni seji je bilo zaznati v uvodnih debatah o poslanstvu in nalogah sveta, določen del negativnih mnenj o nevladnih organizacijah oz. upam si optimistično razlagati, da je šlo le za nepoznavanje celote in pestrosti ter poslanstva nevladnega sektorja in je bila ocena narejena parcialno. V kolikor pa temu ni tako, je toliko bolj pomembno, da smo preko tega vzvoda / članstva "zraven" in bomo lahko ustrezno zagovarjali pomen in obseg nevladnih organizacij kot tretjega stebra delovanja in razvoja družbe. Nevladni sektor je dovolj pester in kompetenten, da lahko argumentira svoj obstoj in vlogo v družbi, hkrati pa zahteva pogoje, ki omogočajo celosten in trajnostni razvoj sektorja.Bojan Vogrinčič

Član Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Predstavnik nevladnih organizacij