O-STA

Razvojne možnosti našega gospodarstva

Združenje Alumni
Fakultete za management
ob začetku leta vabi
na okroglo mizo z naslovom


RAZVOJNE MOŽNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

V PRIMEŽU FINANČNE KRIZE

Koper ǀ 10. januar 2013 ǀ ob 16. uri

Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Cankarjeva 5 - velika predavalnica (Koper)


V razpravi bodo sodelovali:
Marta Turk, predsednica, Zbornica osrednjeslovenske regije pri GZS
mag. Ernest Gortan, predsednik uprave, Intereuropa
Miloš Šturm, podpredsednik poslovodnega odbora, Hidria
Damijan Dolinar, član uprave, UniCredit banka Slovenija
Peter Lovrečič, direktor, podjetje Lovro smp

Rdeča nit razprave, ki jo bo vodil prof. dr. Roberto Biloslavo, prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in predstojnik katedre za management na Fakulteti za management, bo:

  • Slovensko gospodarstvo med Scilo in Karibdo - ocena stanja in vzrokov zanj.
  • Strategija prihodnjega razvoja slovenskega gospodarstva v prihodnjem srednjeročnem obdobju in vizija do 2020.
  • Slovensko gospodarstvo v vidu 'zelene' ekonomije - kaj nam prinaša in kakšne nove izzive postavlja pred nas.

Vabljeni!

Za dodatne informacije: alumni@fm-kp.si