O-STA

MARIBOR2012: Info točka MARIBOR 2012 zaključuje z delovanjem

(Maribor; 30. januar 2012) Info točki MARIBOR 2012 v Mariboru in v Ljubljani, slednja je svoja vrata zaprla že 31. decembra 2012, sta gostili več kot 30.000 obiskovalcev. V Info točkah MARIBOR 2012 so informatorji goste seznanjali s programom Evropske prestolnice kulture, prodajali vstopnice za prireditve in promocijske izdelke.

Info točki MARIBOR 2012, ki sta bili najpogosteje prvi stik obiskovalcev z ustvarjalci projektov evropske prestolnice kulture, je obiskalo več kot 30.000 domačih in tujih gostov. "To pomeni, da smo predvsem v začetku sprejeli tudi prve dvome in kritike o tem projektu. Kasneje in predvsem proti koncu pa veliko pozitivne energije, pohval in zahval. Tukaj je nekaj statističnih podatkov, ki nakazujejo uspešnost info točke: odprti smo bili 366 dni, to pomeni 7000 ur v obeh poslovalnicah. 55% obiskovalcev je bilo Slovencev, ostali tujci od katerih je bilo največ Avstrijcev. Zabeležili smo 31 tisoč obiskovalcev, svetovali pa smo tudi prek klicnega centra in elektronske pošte. Največ prometa je bilo od prodaje vstopnic, med spominki pa smo prodali največ majic. Ob koncu bi se zahvalila tudi vsem, ki so doprinesli, da je bila info točka svetla točka Maribora in upamo, da jo bo mesto znalo izkoristiti tudi v prihodnje.", je povedala Jasmina Holc, vodja Info točk MARIBOR 2012.

Generalna direktorica zavoda MARIBOR 2012 dr. Suzana Žilič Fišer pa je ob tem izpostavila: "Zadovoljni smo, da so se načrti za uspešno delovanje Info točke izpred leta dni uresničili. Info točka je v tem letu postala pomembno stičišče in izhodišče za številne dejavnosti in aktivnosti. Tako info točka v Ljubljani kot ta v Mariboru sta več kot uresničili naše načrte, tukaj, v Mariboru pa smo dodajali tudi nove vsebine. Info točka je postala stičišče informacij in dogajanja, sproti pa smo dodajali aktivnosti, ki so povečevali prepoznavnosti projekta EPK, Maribora in partnerskih mest. Ko se je izkazala potreba po povečanju števila vodenih ogledov po mestu, smo Info točki dodali dejavnost vodenja, sodelovali smo s šolami Zahvalila bi se vsem sodelavcem, ki so z entuziamom in zavzetostjo opravljali to delo. Upam in želim, da bo mesto, ki je pridobilo projekt EPK uresničevalo pozitivne učinke blagovne znamke še naprej."

V letu 2012 sta bili Info točki MARIBOR 2012 odprti vseh 366 dni, kar pomeni, da je bila vključno z decembrom 2011 in januarjem 2013 odprta kar 7000 ur. V Info točkah so usposobljeni informatorji domače in tuje goste vse od decembra 2011 informirali o programu Evropske prestolnice kulture (v Mariboru in partnerskih mestih), prodajali vstopnice za prireditve, ponujali spominke in organizirani vodene oglede prizorišč Evropske prestolnice kulture.

Med obiskovalci Info točk MARIBOR 2012 v Mariboru in Ljubljani so prevladovali domači gostje, ki jih je bilo nekaj več kot 55 odstotkov, 45 odstotkov je bilo gostov iz tujine. Največ tujih gostov, skoraj 20 odstotkov, je bilo iz Avstrije. V turistični sezoni so zabeležili porast gostov iz Francije (80,39 % Francozov je Info točki obiskalo prav v juliju in avgustu; Italijanov je bilo 58,10 %). Presenetljivo veliko gostov je bilo iz Velike Britanije, Severne Amerike in Avstralije. Info točko so med drugim obiskali tudi turisti iz Vietnama, Japonske, Nove Zelandije, Kanade in Argentine.

Največ obiskovalcev so zabeležili v avgustu 2012, ko je mariborsko Info točko MARIBOR 2012 v povprečju obiskalo kar 100 gostov na dan. Obisk v ljubljanski Info točki MARIBOR 2012 se je v avgustu 2012, v primerjavi z julijem, dvignil za 73 odstotkov. Največ gostov je obiskalo Info točki posamično, četrtina v organiziranih skupinah, nekoliko manj pa so zabeležili družin.

Največ obiskovalcev je prihajalo v Info točko Maribor ob sobotah, v Ljubljano pa ob ponedeljkih, največ jih je Info točko obiskalo med 11.00 in 13.00 uro.

V Info točkah je bil vzpostavljen tudi klicni center, ki je omogočal pridobivanje informacij o Evropski prestolnici kulture po telefonu in elektronski pošti. V okviru delovanja je Info točka v Mariboru sprejela več kot 2100 klicev, večinoma iz Slovenije. Zanimal jih je program Evropske prestolnice kulture, informacije o prireditvah in vstopnicah. Na e-poštni naslov info@maribor2012.eu so prejeli skoraj 4500 elektronskih pošt, povezanih s programskim in turističnim povpraševanjem. Pri slednjem so prevladovali tuji pošiljatelji, največ iz Avstrije in Nemčije.

Pred glavno turistično sezono so v okiru Info točke uvedli tudi vodene oglede mesta, s poudarkom na prizoriščih Evropske prestolnice kulture, za skupine (v slovenščini, angleščini, nemščini, francoščini, hrvaščini, španščini in ruščini), ki so bila med turisti izredno priljubljena. Za simbolno ceno, 1 evro na osebo, se je vodenih ogledov po prizoriščih Evropske prestolnice kulture udeležilo kar 582 ljudi. V letu 2012 so v Info točki sprejeli številne visoke goste, za katere so organizirali oglede prizorišč Evropske prestolnice kulture.

V sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor so izdelali zemljevide Maribora in okolice z vrisanimi prizorišči EPK, ki so čez leto služili za orientacijo domačim in tujim gostom.

Najbolje prodajan promocijski izdelek je bil majica EPK z motivi, izbranimi na vseslovenskem natečaju. V letu 2012 so prodali več kot 600 kosov.

V Info točkah so prodali 5932 vstopnic za prireditve Evropske prestolnice kulture, številčno so v Info točki v Mariboru prodali največ vstopnic za koncert The Stroj in sicer 726, v ljubljanski Info točki pa je bilo največ vstopnic prodanih za koncert Laurie Anderson.

Info točka v Mariboru stoji ob robu osrednjega mariborskega trga, Trga Leona Štuklja, saj so bile tako informacije o projektu EPK meščanom in meščankam ter drugim obiskovalcem čim bolj dostopne. Postavljena je bila po arhitekturni zasnovi Gregorja Reichenberga (Reichenberg Arhitektura), soavtorjev Saša Reka in Bogdana Reichenberga, ki je zmagala na anonimnem, enostopenjskem arhitekturnem natečaju, ki ga je razpisalo Društvo arhitektov Maribor, nanj pa so bili vabljeni arhitekturni biroji iz Maribora in partnerskih mest EPK. Predsednik komisije je bil mag. Tomaž Kancler, podžupan Mestne občine Maribor.