O-STA

MARIBOR 2012: Sporočilo za medije po 19. seji Sveta zavoda MARIBOR 2012

(Maribor; 31. januar 2013) Na sedežu zavoda MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture je danes potekala 19. seja Sveta zavoda, ki jo je vodil predsednik Sveta zavoda Rudi Moge. Svet zavoda je v obširnem dnevnem redu obravnaval tudi sprejem programa dela za prvi kvartal za leto 2013 in sprejem finančnega načrta za prvi kvartal v letu 2013.

Svet zavoda je, v skladu z odlokom o ustanovitvi, že jeseni 2012 poslal ustanoviteljici MOM osnutka finačnega načrta in program dela za leto 2013. Ustanoviteljica MOM je Svetu zavoda Maribor 2012 poslala pogodbo o začasnem sofinanciranju redne dejavnosti zavoda v znesku 235.500 evrov.

Po sestanku z župani partnerskih mest, na katerem je bilo izpostavljeno financiranje zavoda v letu 2013 s strani države in predlog za nadaljevanje dela po prenehanju delovanja zavoda (Stičišče Kulturreg), je vodstvo zavoda, po sestanku s predstavniki Ministrstva za kulturo, povedalo, da država pri zaključku projekta ne najde zakonske podlage za sofinanciranje zavoda v letu 2013. Župani partnerskih mest in zavod pa so podali pobudo, da se organizira sestanek s pristojnim ministrom, na katerem bi dorekli kako nadaljevati aktivnosti zavoda za reševanje problemov v kulturi v vzhodni kohezijski regiji. Kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture je vložila država RS in iz nje izhaja tudi zaveza, da se bo vključevala v aktivnosti, ki bodo ohranjale pozitivne dosežke in dediščino Evropske prestolnice kulture.

Predsednik sveta zavoda Rudi Moge je povedal: "Zaskrbljeno ugotavljam, da država nima nacionalnega kulturnega programa, da sta dve kohezijski regiji zelo različno razviti, da smo pred novo finančno pesrspektivo 2014 - 2020 in da, glede na odzivnost države, o tem, da bi tudi kultura prispevala k razvoju vzhodne kohezijske regije ugotavljam, da utegne ta odnos povzročiti kolaps kulture vzhodne kohezijske regije po zaključku Evropske prestolnice kulture, namesto, da bi država pograbila priložnost in tudi preko aktivnosti in blagovne znamke EPK razvila dejavnosti, ki bi prinašale napredek, hkrati pa zmanjšale razliko med regijama."

Generalna direktorica dr. Suzana Žilič Fišer je po seji Sveta zavoda poudarila: "V začetku leta 2013 zaključujemo projekt EPK, ki je največji kulturni projekt države, regije in mesta. Prav zato je nujno, da vsi deležniki ohranjajo prepoznano pozitivno blagovno znamo EPK, ki je bila zaupana Sloveniji. Leto 2012 je prineslo mnoge nove standarde, nova sodelovanja, ki jih je zavod Maribor 2012 uspešno vzpostavil, država in regija pa morata vzpodbujati pozitivno dediščino projekta. Vseakakor je vzpostavitev vzhodne kohezijske regije na temelju kulture izjemna proložnost v prihajajočem obdobju."

Programski direktor Mitja Čander pa je dodal: " Trenutno je glavnina programskih aktivnosti namenjena procesom zaključevanja programskih aktivnosti iz leta 2012, ob tem pa želimo nadaljevati z nujnimi aktivnostmi programov, ki se po svoji naravi še niso zaključili in za katere upamo, da bodo tudi sicer deležni širše podpore. Ob tem predvsem mislim na Urbane brazde, Življenje na dotik in Vetrinjski dvor kot vitalno mestno kulturno infrastrukturo."