O-STA

Priseljenci v Evropi: vseevropski multimedijski natečaj Komisije

EVROPSKA KOMISIJA - ZAVOD PIP

Bruselj, 1. februarja 2013

Kakšna sta vloga in položaj priseljencev v Evropi? Komisija vabi študente umetnosti, grafičnega oblikovanja in komunikacij iz vseh 27 držav članic

Evropske unije in Hrvaške, naj razmislijo o prispevku priseljencev k evropski družbi.

Študenti lahko na vseevropskem natečaju sodelujejo z umetniškimi deli, s katerimi izrazijo svoj pogled na to vprašanje in svoje razumevanje

vloge priseljencev v našem življenju. Komisija želi spodbuditi konstruktivno razpravo in razmislek o položaju priseljencev v Evropi in ob tem

dati priložnost obetavnim mladim evropskim talentom, da predstavijo svoje videnje.

Natečaj je namenjen vsem študentom, starejšim od 18 let, ki so vpisani v program visokošolskega izobraževanja na področju umetnosti, grafičnega

oblikovanja ali komunikacij v državah članicah EU in Hrvaški. Šole lahko do 21. junija 2013 predložijo dela v naslednjih kategorijah: plakat,

fotografija in videoposnetek.

Predložijo lahko eno ali več del v eni ali več kategorijah. Dela bodo ocenili na nacionalni ravni, najboljša (do 10 del po državi) pa posredovali

evropski žiriji, ki bo izbrala 30 finalistov in zmagovalca v vsaki kategoriji. Žirijo bodo sestavljali strokovnjaki s področja komunikacij,

umetnosti in medijev ter predstavniki priseljenskih skupnosti.

30 evropskih finalistov bo povabljenih na slovesno podelitev nagrad v Bruslju, na kateri bo predvidoma navzoča tudi evropska komisarka za notranje

zadeve Cecilia Malmström. Z javnim glasovanjem prek spodnjega spletišča bo izbran tudi dobitnik posebne nagrade.

Šole, katerih študentje bodo prejeli prve nagrade v treh kategorijah ali nagrado javnosti, bodo prejele nagrado v višini 10.000 evrov za izobraževalne

namene.

Pogoji za sodelovanje so objavljeni na spletni strani natečaja: http://www.migrantsineurope.eu/sl

Splošne informacije

V letu 2011, ko se je število prebivalcev na svetu dvignilo nad sedem milijard, je v EU živelo 20,2 milijona državljanov držav zunaj EU,

kar je približno 4 % vsega prebivalstva EU (502,5 milijona) in 9,4 % vseh priseljencev v svetu (po ocenah gre za 214 milijonov ljudi).

Za primerjavo: v Kanadi živi okrog 3,4 % vseh priseljencev v svetu (7,2 milijona oziroma 21,3 % nacionalnega prebivalstva), v ZDA pa

približno 20 % (42,8 milijona oziroma 13,5 % nacionalnega prebivalstva).

Vse dodatne informacije lahko prejmete s strani nacionalnega koordinatorja natečaja:

Zavod PIP

Miha Šimon

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

T: (02) 234 21 43

F: (02) 234 21 47

M: miha.simon@zavodpip.si